Immanuel Kant

Krytyka czystego rozumu

 | 2016  | MAGYAR nyelvű

Immanuel KantFilozof niemiecki okresu o¶wiecenia. Przez całe życie był zwi±zany z Królewcem (daw. Königsberg, dzi¶: Kaliningrad), gdzie urodził się w mieszczańskiej rodzinie rzemie¶lniczej, dopełnił swojej edukacji (w Collegium Fridericianum i podczas studiów na wydziale filozofii), a następnie przez całe życie pracował, pocz±tkowo jako nauczyciel domowy, a ostatecznie jako profesor logiki i metafizyki na Uniwersytecie Królewieckim. Twórca transcendentalnego idealizmu, zwanego też krytycyzmem teoriopoznawczym; zajmował się teori± poznania, etyk± oraz estetyk±. Zniósł opozycję między racjonalizmem a empiryzmem. Interesowała go analiza poznania w ogóle, nie za¶ przebiegu i tre¶ci aktów poznawczych. Podzielił s±dy na analityczne i syntetyczne oraz aprioryczne i aposterioryczne, np. istnienie s±dów syntetycznych a priori wskazywał w matematyce i (czę¶ci) przyrodniczych i uzasadniał je obecno¶ci± w podmiocie poznaj±cym apriorycznych form ogl±du (czasu i przestrzeni) oraz kategorii intelektu (takich jak: przyczyna, skutek i in.), które razem stanowi± idee konstytutywne, organizuj± materiał poznawczy i współtworz± do¶wiadczenie poznawcze. Kant wskazał, że poznawalne s± zjawiska, będ±ce przejawami niepoznawalnych "rzeczy samych w sobie"; granicami wszelkiego poznania s± niepoznawalne idee regulatywne rozumu, zakwestionował możliwo¶ć naukowego uprawiania metafizyki. W zakresie etyki wprowadził pojęcie apriorycznego imperatywu kategorycznego, nakazuj±cego przestrzeganie surowego rygoru moralnego, jednocze¶nie wskazuj±c na człowieka jako twórcę norm moralnych ("Niebo gwiaĽdziste nade mn±, a prawo moralne we mnie").Ur. 22 kwietnia 1724 w KrólewcuZm. 12 lutego 1804 w KrólewcuNajważniejsze dzieła: Krytyka czystego rozumu (1781), Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki (1783), Uzasadnienie metafizyki moralno¶ci (1785), Krytyka praktycznego rozumu (1788), Krytyka władzy s±dzenia (1790), Religia w obrębie samego rozumu (1793), O wiecznym pokoju (1795)
+ Mutass többet - Mutass kevesebbet
Árinformációk
Online ár: 275 Ft

A termék megvásárlásával

27 pontot szerezhet


Azonnal letölthető

Kiadás éve2016
NyelvMAGYAR
Formátum EPUB MOBI
Árukód2687785 / 8125119

Vásárlói értékelések, vélemények

Kérjük, lépjen be az értékeléshez!

Árinformációk
Online ár: 275 Ft

A termék megvásárlásával

27 pontot szerezhet


Azonnal letölthető

Tesz-vesz aloldalTesz-vesz aloldal