Törzsvásárlói rendszer használata

Törzsvásárlói Rendszer szabályzata

Hatályos: 2015.12.01-től visszavonásig. Egységes szerkezetben a 2016.01.08. napján, 2020.07.13. napján, 2021.10.29. és 2023.02.23. napján közzétett változásokkal.

Libri Törzsvásárlói Programra vonatkozó szabályok

 1. A Libri Törzsvásárlói Program általános leírása
  1. A Libri Könyvkereskedelmi Kft. (továbbiakban: Libri) üzemelteti a Libri Törzsvásárlói Programot (továbbiakban: Program).
  2. A Program igénybevehetőségének eszköze a Törzsvásárlói Kártya (továbbiakban: kártya), amelynek megjelenése lehet fizikai, valamint virtuális, azaz digitális képi formátumban létező egyedi vonalkód.
  3. A Libri a Libri Könyvesboltokban és libri.hu oldalon a Vásárlók részére Programot üzemeltet.
  4. A Programban a libri.hu oldalon és a Libri Könyvesboltokban lebonyolított vásárlásaik után pontokat gyűjtenek a Törzsvásárlói Kártyával rendelkező vásárlók (továbbiakban: Kártyabirtokos) törzsvásárlói kártyájukon. Az összegyűjtött pontok legkorábban a pontgyűjtést követő következő munkanapon történő vásárlás során használhatók fel.
  5. A Programban való részvétel a Libri által mindenkor közzétett szabályok automatikus elfogadását jelenti.
  6. A Program határozatlan ideig/visszavonásig érvényes.
  7. A Libri jogosult bármikor megszüntetni a Programot, amiről a Kártyabirtokosok számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt pontok tekintetében.
  8. A Program működése során a vonatkozó adatkezelési tájékoztatás (elérhető: https://www.libri.hu/cikk/adatvedelem) figyelembe veendő.
 2. A Törzsvásárlói kártya megjelenési formái
  1. A 2023. február 23. előtt kibocsájtott fizikai kártyák online aktiválás nélkül teljeskörűen használhatóak. A 2023. február 23-án vagy utána kibocsájtott fizikai kártyák esetében a kártya hátoldalán található tájékoztató szerint kell eljárni. Azon kártyák, melyek hátoldalán szerepel, hogy a kártya nevesítés és aktiválás után használható teljeskörűen, a kártya online aktiválása kötelező, erre a libri.hu/tvk/aktivalas oldalon van lehetőség. Azon kártyák, melyeken nem szerepel ez a kitétel, online aktiválás nélkül teljeskörűen használhatóak. 
  2. Mind a 2023. február 23. előtt, mind pedig az azt követően kibocsátott fizikai kártyák akár új, akár már meglévő libri.hu regisztrációhoz hozzárendelhetőek és ezzel digitalizálhatóak. Ezt követően lehetőség van az így létrejött képformátumú vonalkód e-mailben elküldésére és letöltésére, mely eredményeként a kártya digitalizált kártyaként használhatóvá válik.
  3. Virtuális kártya libri.hu akár új, akár már meglévő regisztrációhoz online igényelhető, kizárólag képi formátumban létező kártya. Aktiválás nélkül azonnal a regisztrációhoz kapcsolódik, így ezt követően máris használhatóvá válik online rendelésekhez és bolti vásárlásokhoz is.

 

 1. A Program jogosultjai
  1. A részvételre minden Vásárló jogosult, aki igényel Kártyát.
  2. Kártyát a 14. életévüket betöltött Vásárlók igényelhetnek.
  3. A Programban való részvétel nem jár hátránnyal, a pontok beváltása önkéntes.
 2. A Pontok gyűjtéséről
  1. A Program elindulásától, azaz 2015.12.01-től kezdve minden vásárlást követően a Kártyabirtokos meghatározott mennyiségű pontot kap.
  2. A pontszámítás alapja a vásárló által készpénzben, bankkártyával, Libri Ajándékkártyával és utalvánnyal megfizetett egyes termékek forintban kifejezett értéke. A termékért kapott pont mindig a termékért aktuálisan fizetendő ár figyelembevételével kerül meghatározásra. A megvásárolt termék egységárának forintban meghatározott értékének minden 10 Ft-ja után 1 pont jár. 10 Ft-nál alacsonyabb rész esetén lefele kerekítés történik. (Ha tehát egy termék árának forintban meghatározott értéke 999 Ft, úgy a termékért 99 pont jár.)
  3. A pontok gyűjtésére a kártya kézhez vételét követően azonnal lehetőség van. A pontok bolti jóváírásának az előfeltétele a vásárlás során a Kártya vonalkódjának a pénztárgépbe beolvasása.
  4. A pontok a libri.hu-n történő jóváírásának előfeltétele, hogy a Kártya vonalkódjának száma a felhasználó személyes profiljában, a „Törzsvásárlói Kártyám” menüpontban vagy a megrendelés leadása során rögzítve legyen.
  5. A Libri egyes akciók keretében időnként meghatározott vásárlói műveletekre (pl.: hírlevél-feliratkozás, kvízben való részvétel stb.) vonatkozóan további extra pontot írhat jóvá a vásárló kártyaegyenlegén.
 3. Pontok jóváírása/levonása
  1. Az adott vásárlással megszerezhető pontok jóváírása bolti vásárlás esetén azonnal, libri.hu oldalon történő megrendelés esetén a szállítónak történő átadást követő napon, illetve bolti átvételű rendelések esetén az átvételt követően történik meg.
  2. Virtuális termékek, szolgáltatások (e-könyv, e-hangoskönyv, adományjegy) vásárlása esetén a pontok a következő napon kerülnek jóváírásra.
  3. Libri.hu-n leadott megrendelés esetén a megrendelés és a teljesítés időszaka között úgynevezett zárolt – fel nem használható – státuszba kerülnek a jóváírható pontok. A pontjóváírásra a szállítónak történt átadást követő napon kerül sor.
  4. A sikertelen, azaz nem teljesült megrendelésekért – amely okától függetlenül lehet a Libri részéről át nem adott, vagy a Kártyabirtokos által megrendelt, de lemondott vagy át nem vett termék – pont jóvá nem írható. Ha Kártyabirtokos a futárszolgálattól vagy átvételi ponton nem veszi át a megrendelt terméket, megrendelése (vásárlása) törlésre kerül, jóváírásra került pontjaival egyetemben.
  5. Teljesült megrendelést követően a Libritől átvett, de a Kártyabirtokos által az átvételt követően a termék (több megrendelt termék esetén a megrendeltekből egyes termékek) visszaküldése esetén (így pl. elállás) általános szabály, hogy a visszaküldött termék után korábban jóváírt pont levonásra kerül. Ha azonban a megrendelt termék(ek)et a Kártyabirtokos reklamáció miatt, de nem elállási szándékkal küldi vissza a Librinek, úgy a Libri ügyfélszolgálata a reklamáció ügyfélszolgálati felülvizsgálatát követően, egyedi elbírálás keretében jogosult mérlegelni, hogy az adott vásárlásáért jóváírt pontok törlendőek-e. Panaszkezelés során a gyűjtött pontok törlésére kizárólag az érintett termék vagy rendelés visszavásárlása esetén kerül sor.
  6. Bolti vásárlást követő termékcsere, vásárlói visszáru esetén, melyhez a vásárlást igazoló blokk bemutatása is mindenképpen szükséges a terméket kizárólag abba az üzletbe lehet visszavinni, ahol a vásárlás történt, ilyen esetben a vásárolt termékért jóváírt pontok törlésre kerülnek, a felhasznált pontok pedig automatikusan jóváírásra kerülnek. .
  7. A pontok nyilvántartási időszaka az adott naptári év. A pontok a gyűjtés naptári évét követő év március 31-ig használhatóak fel, április 1-jén törlésre kerülnek.
  8. Pont jóváírható minden termék vásárlása után, kivéve az ajándékkártyákat, a kuponos vagy más (pl. 2+1, 1+1, fix áras) akcióban vásárolt kiadványokat, műszaki- és játék típusú, illetve a Libri Kiadói Csoport oldalán kosárba tett termékeket, valamint a Libri kínálatában, külön pont + forint jelöléssel ellátott egyedi termékeket. (2020. július 13. napjától hatályos rendelkezés).
  9. A libri.hu oldalon a könyvekre vonatkozó 5% online alapkedvezmény olyan kivétel, mely után pontjóváírás történik.
  10. A Libri fenntartja magának a pontgyűjtésben részt vevő termékek változtatásának jogát.
  11. Az a Kártyabirtokos, aki regisztrált a libri.hu oldalon és kártyáját rögzítette regisztrációjához, az a személyes menüjében megtekintheti egyenlegét, nyomon követheti pontgyűjtésének, beváltásainak történetét.
  12. Amennyiben a libri.hu oldalon nem került rögzítésre a Kártya száma pontgyűjtés céljából, úgy a pontok utólagos jóváírására Libri Könyvesboltban történő átvétel során már nincs lehetőség.
  13. A 2022. szeptember 30. után kibocsájtott fizikai kártyák esetén a kártya pontgyűjtésre aktiválás nélkül is alkalmas, azonban a gyűjtött pontok felhasználásához a kártya aktiválása szükséges.
 4. Pontok beváltása
  1. A Kártyabirtokos pontegyenlegén elérhető pont beváltható vásárlás során. A beváltást a Kártyabirtokosnak kell kezdeményeznie. A beváltási szándék a boltban az eladónak történő szóbeli jelzéssel, a libri.hu oldalon a megrendelési képernyő „Törzsvásárlói Program” szekciójában a beváltani kívánt pontok mennyiségének megadásával történik.
  2. A vásárlás során beváltható minimum pontérték 5 pont termékenként (pl.: kosárban 3 db termék esetén a minimum beváltható pont: 15).Beváltás során 1 pont egyenértékű 1 Ft-tal.
  3. A pontok beválthatóak a Libri kínálatában található termékekre, kivéve a ajándékutalványokat, antikvár és e-könyveket, e-hangoskönyveket, valamint az adományjegyet és a Libri Kiadói Csoport oldalán kosárba tett termékeket.
  4. A törzsvásárlói pontok beválthatók továbbá a Libri kínálatában szereplő, külön kiemeléssel megjelölt egyedi termékekre is. Az egyedi termékek ára kedvezményes forintösszegben és pontban együttesen kerül meghatározásra, megvásárlásakor a vételár kifizetése a kedvezményes vételár megfizetése mellett a meghatározott értékű törzsvásárlói pontok felhasználásával lehetséges. Ezen egyedi termékek megvásárlására csak ilyen fizetési feltételekkel van lehetőség. A törzsvásárlói pontok felhasználásával fizetett vételárrész után törzsvásárlói pont nem jár. A forintban fizetett vételárrész után járó törzsvásárlói pontokat az általános szabályok szerint írjuk jóvá törzsvásárlói kártyaegyenlegén. Az ilyen termék megvásárlására – az arra biztosított felületen – a termék(ek) kosárba helyezése után van lehetőség. (hatályos 2020. július hó 13. napjától)
  5. Az adott vásárlás során beváltható pontmennyiség maximum a kosár fizetendő értékének 50%-a lehet. Amennyiben a Kártyabirtokos kosarában beváltásban nem szereplő termékek szerepelnek, úgy az a kosár értékéből levonásra kerül és az így fizetendő összeg 50%-áig váltható be pont.
  6. Az adott vásárlás során beváltható pontmennyiség maximum a kosár fizetendő értékének 50%-a lehet. Amennyiben a Kártyabirtokos kosarában beváltásban nem szereplő termékek szerepelnek, úgy az a kosár értékéből levonásra kerül és az így fizetendő összeg 50%-áig váltható be pont. Az egyedi termékek vásárlása esetén a pontmennyiséget az egyedi termék ármegjelölése tartalmazza. Az egyedi termékek vásárlása esetén a pontmennyiséget az egyedi termék ármegjelölése tartalmazza.
  7. Az utólagos pontbeváltásra és jóváírásra abban az esetben sincs mód, amennyiben a pontok jóváírása vagy beváltása az online kasszarendszer vagy a libri.hu bármilyen technikai vagy egyéb hibája folytán nem végezhető el.
 5. Elveszett, vagy megrongálódott kártya pótlása, cseréje
  1. Fizikai kártya pótlása, illetve cseréje a Libri üzleteiben történik, ahol a Kártyabirtokos az új kártyát a kártyaigénylő adatlap kitöltése után azonnal átveheti.
  2. Kártya pótlása vagy cseréje csak pontosan megadott adatok esetén lehetséges. Az adatlapon pontosan fel kell tüntetni az eredeti kártya számát, vagy annak hiányában a kártyához tartozó nevet és címet. (Nem elegendő csak a név vagy csak a cím megadása, mert ez nem teszi lehetővé a letiltandó kártya pontos azonosítását.) Ha a megadott név és cím kombinációjához a Libri nem talál kártyát nyilvántartásában, akkor a csere, illetve pótlás nem lehetséges.
  3. Az új kártyához a Libri 10 munkanapon belül hozzárendeli a korábbi vásárlói és vásárlási adatokat, innentől kezdve az új kártya a korábbival azonos feltételek mellett használható.
  4. A kártya pótlása, illetve cseréje során az elveszett vagy megrongálódott kártya végleges letiltásra kerül, az eredeti kártya nem használható többé, azon az adatok visszaállítása nem lehetséges.
 6. Egyéb szabályok
  1. Pontok gyűjtése és felhasználása a Kártya, illetve vonalkódja számának bemutatása nélkül nem lehetséges.
  2. A libri.hu oldalon regisztrált felhasználó, aki egyben Kártyával rendelkezik, a pontokkal kapcsolatos e-mailes értesítésekről bármikor leiratkozhat.
  3. 2018-tól minden év március 31-én felülvizsgáljuk a kártyahasználatot és a 3 évnél régebben sem pontgyűjtésre, sem pontbeváltásra nem használt Kártyákat április 1-jén letiltjuk. A letiltott Kártyák helyett boltjainkban új fizikai kártya vagy weboldalunkon virtuális kártya bármikor igényelhető.
 7. A Programban való részvétel feltételei
  1. A kártyaigénylő adatlap kitöltésével és aláírásával, 2022. szeptember 30. után kibocsájtott kártyák online aktiválásával és az aktiválás során, illetve a libri.hu oldalon történő virtuális kártya igénylése során jelen Szabályzat pontjainak tudomásul vételével a Vásárló elfogadja a Libri Törzsvásárlói Rendszer Szabályzatában leírtakat. Az adatlapon mindenki csak a saját adatait rögzítheti.
  2. Amennyiben a Kártyával vagy a Program bármely részével a Libri visszaélést tapasztal, úgy a Libri jogosult az illető magán- vagy jogi személy részvételét a Programban megszüntetni, beleértve a kártyán jóváírt pontegyenleg törlését is, valamint a visszaélővel szemben az őt ért kárért a kár összege erejéig a kárt érvényesíteni.
  3. Ha a nyilvántartott vásárlási érték jogosulatlanul vagy visszaélés révén került a nyilvántartásba, a Libri jogosult azt a nyilvántartásból törölni, és a kártyát letiltani.
  4. A Libri jogosult Törzsvásárlói Rendszerének Szabályzatát egyoldalú döntésével bármikor módosítani. A szabályzat módosításáról a Libri a Törzsvásárlókat a módosítás hatályba lépését követően megfelelő módon (e-mail vagy a libri.hu oldalon, illetve az értékesítő helyen kihelyezett közlemény) tájékoztatja. A Programban való további részvétellel a Törzsvásárlók a megváltozott szabályokat tudomásul veszik.
 8. Adatok kezelése és védelme
 9. Felelősség
  1. A Libri nem felel a kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése miatti károkért.
   A szabályzatban hivatkozott forintértékek minden esetben áfával növelt bruttó értéket jelentik. Ez a szabályzat teljeskörűen hatálytalanítja a korábbi szabályzatok rendelkezéseit. Amennyiben kérdése vagy észrevétele van a Libri Törzsvásárlói Rendszerrel kapcsolatban, kérjük, forduljon vevőszolgálatunkhoz, ahol munkatársaink készséggel segítenek Önnek: ugyfelszolgalat@libri.hu.
 10. Hatálybaléptető, átmeneti és kiegészítő rendelkezések
  A szabályzat 2016. augusztus 23. napján közzétett szövegében foglalt 7.a. alpont (hatályát vesztő, korábbi rendelkezés: „Az elsőként igényelt Kártya az ún. „főkártya”, melyhez „alkártyák” is tartozhatnak. Amennyiben egy vagy több alkártya tartozik egy főkártyához, úgy a pontbeváltás és jóváírás azok mindenkori közös egyenlegére vonatkozik, tehát a főkártya és az összes megjelölt alkártya egyazon egyenleget használja, így pontközösséget alkot. A pontközösségbe tartozó kártyák tulajdonosainak bármelyike szabadon gyűjthet és beválthat pontokat, függetlenül attól, hogy ki milyen arányban járult hozzá a döntéshez. Pontbeváltás és jóváírás esetén is tranzakciónként kizárólag egy kártya használható fel. A főkártya és az alkártyák birtokosainak személye eltérhet egymástól, azonban az egyenleg a főkártya birtokosának mint Kártyabirtokosnak a személyéhez kapcsolódik. Alkártya igényléséhez ezért a főkártya birtokosának az írásos hozzájárulása is szükséges, amit elektronikusan (e-mail) vagy papíralapon megtett nyilatkozat útján gyakorolhat.”) 2017. március 31. napjával hatályát veszti. A 7.a. alpont helyébe 2017. április 1. napjával a jelen szabályzatban foglalt rendelkezés lép, azzal, hogy a 2017.01.01-2017.03.31 között pontközösségben gyűjtött pontok 2017. április 1. napján az eredeti főkártyán kerülnek jóváírásra. Az egyedi termékek után járó pontok bevezetésére tekintettel a szabályzat új 5. d) alponttal egészült ki, 4.f. pontja erre tekintettel módosult.
  Jelen szabályzat 2015. december 1-jével lép hatályba.

  1. A szabályzat a 3. f.) alpontja („Amennyiben a Törzsvásárlói Kártya használata mellett bankkártyás fizetéssel kerül kiegyenlítésre a vásárlás, úgy a MasterCard®, Maestro®, illetve PayPass módon való fizetés esetén extra pont jár, melynek esetei:

   • MasterCard® vagy Maestro® kártyával történő bolti fizetés: 10 pont/tranzakció
   • MasterCard® vagy Maestro® kártyával történő PayPass fizetés boltban: 10 pont/tranzakció
   • MasterCard® vagy Maestro® kártyával történő online fizetés libri.hu-n kizárólag az OTP Bank rendszerén keresztül: 10 pont/tranzakció”)

2016. augusztus 23. napjával hatályát veszti és a szabályzat 2015.december 1. napon közzétett szövegéből törlésre kerül. A szabályzat 3. f) alpontja alapján 2016.augusztus 22. napjáig gyűjtött pontok 2017.03.31. napjáig beválthatók.

Egyéb rendelkezések:

Jelen szabályzat hatálya nem terjed ki a Libri Kultúrakártyára és az egyéb, egyedi megállapodások, programok alapján kiadott kedvezményt biztosító kártyákra.
2015.12.01-jétől a Libri Kultúrakártya kedvezményei megváltoznak: a Kultúrakártya ezen időponttól kezdve nem vesz részt az új Program pontgyűjtésében. A Kultúrakártyára vonatkozó, a változásokat is tartalmazó új szabályzatot a Libri libri.hu/kulturakartya/szabalyzat hivatkozáson teszi közzé.
Az egyéb megállapodások keretében kiadásra került egyéni kedvezményt biztosító kártyák kedvezménye nem módosul, pontgyűjtésben azonban nem vesznek részt.