Törzsvásárlói Rendszer szabályzata

Hatályos: 2015.12.01-től visszavonásig. Egységes szerkezetben a 2016.01.08 napján közzétett változásokkal.

Libri Törzsvásárlói Programra vonatkozó szabályok

 1. A Libri Törzsvásárlói Program általános leírása

  1. A Libri Könyvkereskedelmi Kft. (továbbiakban: Libri) üzemelteti a Libri Törzsvásárlói Programot (továbbiakban: Program).

  2. A Program igénybevehetőségének eszköze a Törzsvásárlói Kártya (továbbiakban: kártya), amelynek megjelenése lehet plasztik, valamint virtuális, azaz képi formátumban létező egyedi vonalkód.

  3. A Libri a Libri Könyvesboltokban és libri.hu oldalon a Vásárlók részére Programot üzemeltet.

  4. A Programban a libri.hu oldalon és a Libri Könyvesboltokban lebonyolított vásárlásaik után pontokat gyűjtenek a Törzsvásárlói Kártyával rendelkező vásárlók (továbbiakban: Kártyabirtokos) törzsvásárlói kártyájukon. Az összegyűjtött pontok következő munkanapon történő vásárlás során felhasználhatók.

  5. A Programban való részvétel a Libri által mindenkor közzétett szabályok automatikus elfogadását jelenti.

  6. A Program határozatlan ideig érvényes/visszavonásig érvényes.

  7. A Libri jogosult bármikor megszüntetni a Programot, amiről a Kártyabirtokosok számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt pontok tekintetében.

  8. A Program működése során a vonatkozó adatvédelmi szabályok figyelembe veendőek.

 2. A Program jogosultjai

  1. A részvételre minden Vásárló jogosult, aki igényel Kártyát.

  2. Kártyát a 18. életévüket betöltött Vásárlók igényelhetnek.

  3. A Programban való részvétel nem jár hátránnyal, a pontok beváltása önkéntes.

 3. A Pontok gyűjtéséről

  1. A Program elindulásától, azaz 2015.12.01-től kezdve minden vásárlást követően a Kártyabirtokos meghatározott mennyiségű pontot kap.

  2. A pontszámítás alapja a vásárló által készpénzben, bankkártyával, Libri Ajándékkártyával és utalvánnyal megfizetett egyes termékek forintban kifejezett értéke. A termékért kapott pont mindig a termékért aktuálisan fizetendő árból kerül meghatározásra. A megvásárolt termék egységárának forintban meghatározott értékének minden 10 Ft-ja után 1 pont jár. 10 Ft-nál alacsonyabb rész esetén lefele kerekítés történik. (Ha tehát egy termék árának forintban meghatározott értéke 999 Ft, úgy a termékért 99 pont jár.)

  3. A pontok gyűjtésére a kártyaigénylést követő naptól van lehetőség. A pontok bolti jóváírásának az előfeltétele, hogy a vásárlás során a Kártya vonalkódja pénztárgépbe beolvasásra kerüljön.

  4. A pontok libri.hu-n történő pontjóváírás előfeltétele, hogy a Kártya vonalkódjának a száma a felhasználó személyes profiljában, a „Törzsvásárlói Kártyám” menüpontban vagy a megrendelés leadása során rögzítve legyen.

  5. A Libri egyes akciók keretében időnként meghatározott vásárlói műveletekre (pl.: hírlevél-feliratkozás, kvízben való részvétel stb.) vonatkozóan további extra pontot írhat jóvá a vásárló kártyaegyenlegén.

 4. Pontok jóváírása/levonása

  1. Az adott vásárlással megszerezhető pontok jóváírása bolti vásárlás esetén azonnal, libri.hu oldalon történő megrendelés esetén a szállítónak történő átadást követő napon történik.

  2. Libri.hu-n leadott megrendelés esetén a megrendelés és az átvétel időszaka között úgynevezett zárolt – fel nem használható – státuszba kerülnek a jóváírható pontok. A pontjóváírásra a szállítónak történt átadást követő napon éjféltől kerül sor.

  3. A sikertelen, azaz nem teljesült megrendelésekért – amely okától függetlenül lehet a Libri részéről át nem adott, vagy a Kártyabirtokos által megrendelt, de át nem vett termék – pont jóvá nem írható. Ha Kártyabirtokos a futárszolgálattól vagy átvételi ponton nem veszi át a megrendelt terméket, megrendelése (vásárlása) törlésre kerül, jóváírásra került pontjaival egyetemben.

  4. Teljesült megrendelést követően a Libritől átvett, de a Kártyabirtokos által az átvételt követően a termék (több megrendelt termék esetén a megrendeltekből egyes termékek) visszaküldése esetén (így pl. elállás) általános szabály, hogy a visszaküldött termék után korábban jóváírt pont levonásra kerül. 1+1 vagy 2+1 akció esetén a visszatérítés részarányosan történik. Ha azonban a megrendelt termék(ek)et a Kártyabirtokos reklamáció miatt, de nem elállási szándékkal küldi vissza a Librinek, úgy a Libri ügyfélszolgálata a reklamáció ügyfélszolgálati felülvizsgálatát követően, egyedi elbírálás keretében jogosult mérlegelni, hogy az adott vásárlásáért jóváír-e pontot. Bolti vásárlást követő elállás esetén a terméket kizárólag abba az üzletbe lehet visszavinni, ahol a vásárlás történt, a vásárlást igazoló blokk bemutatása mindenképp szükséges.

  5. A pontok nyilvántartási időszaka az adott naptári év.

  6. Pont jóváírható minden termék vásárlása után, kivételt képeznek a vásárlási utalványok/ajándékutalványok, kuponok, akcióban levő, valamint műszaki és játék termékek. (Korábbi rendelkezés helyébe jelen rendelkezés lép hatályba 2016.02.18-ával).

  7. A libri.hu oldalon a könyvekre vonatkozó 5% online alapkedvezmény olyan kivétel, mely után pontjóváírás történik.

  8. A Libri fenntartja magának a pontgyűjtésben részt vevő termékek változtatásának jogát.

  9. A pontok a gyűjtés naptári évét követő év március 31-ig használhatóak fel, április 1-jén törlésre kerülnek - kivéve, ha arról a Libri másként nem rendelkezik.

  10. Az a Kártyabirtokos, aki regisztrált a libri.hu oldalon, személyes menüjében megtekintheti egyenlegét, nyomon követheti pontgyűjtésének, beváltásainak történetét.

  11. Amennyiben a libri.hu oldalon nem került rögzítésre a Kártya száma pontgyűjtés céljából, úgy a pontok utólagos jóváírására Libri Könyvesboltban történő átvétel során már nincs lehetőség.

 5. Pontok beváltása

  1. A Kártyabirtokos pontegyenlegén elérhető pont beváltható vásárlás során. A beváltást a Kártyabirtokosnak kell kezdeményeznie. A beváltási szándék a boltban az eladónak történő szóbeli jelzéssel történik, a libri.hu oldalon a megrendelési képernyő „Törzsvásárlói pontok beváltása” szekciójában a jelölőnégyzetbe történő pipálással.

  2. A vásárlás során beváltható minimum pontérték 5 pont termékenként. (pl.: kosárban 3 db termék esetén a minimum beváltható pont: 15)

  3. A beváltás során 1 pont egyenértékű 1 Ft-tal.

  4. A pontok beválthatóak a Libri kínálatában található termékekre, kivéve vásárlási utalvány/ajándékutalvány, e-könyvek, műszaki és játék kategória termékei, antikvár könyvek, valamint adományjegy. (Korábbi rendelkezés helyébe jelen rendelkezés lép hatályba 2016.02.08-ával).

  5. A beváltás előfeltétele, hogy a Kártya a vásárlás során a Libri Könyvesboltban a pénztárgépbe beolvasásra kerüljön, a libri.hu oldalon pedig a személyes menüben vagy a megrendelés folyamán rögzítve legyen.

  6. Az adott vásárlás során beváltható pontmennyiség maximum a kosár fizetendő értékének 50%-a lehet. Amennyiben a Kártyabirtokos kosarában beváltásban nem szereplő termékek szerepelnek, úgy az a kosár értékéből levonásra kerül és az így fizetendő összeg 50%-áig váltható be pont.

  7. Amennyiben a vásárlás a libri.hu oldalon történik, úgy a szállításért fizetendő díj 50%-ának mértékéig pont beváltható. - Törölve, hatályát veszti: 2016. január 15-ével.

  8. Amennyiben a libri.hu oldalon történt vásárlás során nem került megadásra a Kártya száma pontbeváltás céljából, úgy Libri Könyvesboltban történő átvétel során már nem pótolható.

  9. Az utólagos pontbeváltásra és jóváírásra abban az esetben sincs mód, amennyiben a pontok jóváírása vagy beváltása az online kasszarendszer vagy a libri.hu bármilyen technikai vagy egyéb hibája folytán nem végezhető el.

 6. Elveszett, vagy megrongálódott kártya pótlása, cseréje

  1. A Kártya pótlása, illetve cseréje a Libri üzleteiben történik, ahol a Kártyabirtokos az új kártyát a kártyaigénylő adatlap kitöltése, valamint a pótlás/csere díjának megfizetése után azonnal átveheti.

  2. Kártya pótlása vagy cseréje csak pontosan megadott adatok esetén lehetséges. Az adatlapon pontosan fel kell tüntetni az eredeti kártya számát, vagy annak hiányában a kártyához tartozó nevet és címet. (Nem elegendő csak a név vagy csak a cím megadása, mert ez nem biztosítja a kártya pontos azonosítását.) Ha a megadott név és cím kombinációjához a Libri nem talál kártyát nyilvántartásában, akkor a csere, illetve pótlás nem lehetséges.

  3. Az új kártyához a Libri 10 munkanapon belül hozzárendeli a korábbi vásárlói és vásárlási adatokat, innentől kezdve az új kártya a korábbival azonos feltételek mellett használható.

  4. A kártya pótlása, illetve cseréje során az elveszett vagy megrongálódott kártya végleges letiltásra kerül, az eredeti kártya nem használható többé, azon az adatok visszaállítása nem lehetséges.

  5. A kártya pótlása, illetve cseréje díjköteles, összege 490 Ft.

 7. Egyéb szabályok

  1. Pontok gyűjtése és felhasználása a Kártya, illetve vonalkódja számának bemutatása nélkül nem lehetséges.

  2. A libri.hu oldalon regisztrált felhasználó, aki egyben Kártyával rendelkezik, a pontokkal kapcsolatos e-mailes értesítésekről bármikor leiratkozhat.

 8. A Programban való részvétel feltételei

  1. A kártyaigénylő adatlap kitöltésével és aláírásával, illetve a libri.hu oldalon keresztüli kártyaigénylés során jelen Szabályzat pontjainak tudomásul vételével a Vásárló elfogadja a Libri Törzsvásárlói Rendszer Szabályzatában leírtakat. Az adatlapon mindenki csak a saját adatait rögzítheti.

  2. Amennyiben a Kártyával vagy a Program bármely részével a Libri visszaélést tapasztal, úgy a Libri jogosult az illető magán- vagy jogi személy részvételét a Programban megszüntetni, beleértve a kártyán jóváírt pontegyenleg törlését is, valamint a visszaélővel szemben az őt ért kárért a kár összege erejéig a kárt érvényesíteni.

  3. Ha a nyilvántartott vásárlási érték jogosulatlanul vagy visszaélés révén került a nyilvántartásba, a Libri jogosult azt a nyilvántartásból törölni, és a kártyát letiltani.

  4. A Libri jogosult Törzsvásárlói Rendszerének Szabályzatát egyoldalú döntésével bármikor módosítani. A szabályzat módosításáról a Libri a Törzsvásárlókat a módosítás hatályba lépését követően megfelelő módon (e-mail vagy a libri.hu oldalon, illetve az értékesítő helyen kihelyezett közlemény) tájékoztatja. A Programban való további részvétellel a Törzsvásárlók a megváltozott szabályokat tudomásul veszik.

 9. Adatok kezelése és védelme

  1. A Kártya adatlapjának kitöltésével a Vásárló hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait és a Program igénybevételével kapcsolatos egyéb adatokat (vásárlás időpontja, vásárolt termékek stb.) a Libri a Törzsvásárlói Rendszer működtetése, illetve a vásárlói szokásoknak a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében történő kiértékelése, valamint a Törzsvásárlók hatékonyabb tájékoztatása céljából kezelje. A Program igénybevételével kapcsolatos adatok a Törzsvásárló személyes adataival semmilyen esetben sem kerülnek összekapcsolásra. Az adatokat a Libri bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki. A Törzsvásárló jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban visszavonni, ebben az esetben a kártya letiltásra kerül, nem használható többé, adatainak visszaállítása nem lehetséges.

 10. Felelősség

  1. A Libri nem felel a kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése miatti károkért.
   A szabályzatban hivatkozott forintértékek minden esetben áfával növelt bruttó értéket jelentik. Ez a szabályzat teljes körűen hatálytalanítja a korábbi szabályzatok rendelkezéseit. Amennyiben kérdése vagy észrevétele van a Libri Törzsvásárlói Rendszerrel kapcsolatban, kérjük, forduljon vevőszolgálatunkhoz, ahol munkatársaink készséggel segítenek Önnek: e-mail: ugyfelszolgalat@libri.hu.

 11. Hatálybaléptető, átmeneti és kiegészítő rendelkezések

  A szabályzat 2016. augusztus 23. napján közzétett szövegében foglalt 7.a. alpont (hatályát vesztő, korábbi rendelkezés: „Az elsőként igényelt Kártya az ún. „főkártya”, melyhez „alkártyák” is tartozhatnak. Amennyiben egy vagy több alkártya tartozik egy főkártyához, úgy a pontbeváltás és jóváírás azok mindenkori közös egyenlegére vonatkozik, tehát a főkártya és az összes megjelölt alkártya egyazon egyenleget használja, így pontközösséget alkot. A pontközösségbe tartozó kártyák tulajdonosainak bármelyike szabadon gyűjthet és beválthat pontokat, függetlenül attól, hogy ki milyen arányban járult hozzá a döntéshez. Pontbeváltás és jóváírás esetén is tranzakciónként kizárólag egy kártya használható fel. A főkártya és az alkártyák birtokosainak személye eltérhet egymástól, azonban az egyenleg a főkártya birtokosának mint Kártyabirtokosnak a személyéhez kapcsolódik. Alkártya igényléséhez ezért a főkártya birtokosának az írásos hozzájárulása is szükséges, amit elektronikusan (e-mail) vagy papíralapon megtett nyilatkozat útján gyakorolhat.”) 2017. március 31. napjával hatályát veszti. A 7.a. alpont helyébe 2017. április 1. napjával a jelen szabályzatban foglalt rendelkezés lép, azzal, hogy a 2017.01.01-2017.03.31 között pontközösségben gyűjtött pontok 2017. április 1. napján az eredeti főkártyán kerülnek jóváírásra.

  Jelen szabályzat 2015. december 1-jével lép hatályba.

  • A szabályzat a 3. f.) alpontja („Amennyiben a Törzsvásárlói Kártya használata mellett bankkártyás fizetéssel kerül kiegyenlítésre a vásárlás, úgy a MasterCard®, Maestro®, illetve PayPass módon való fizetés esetén extra pont jár, melynek esetei:
   • MasterCard® vagy Maestro® kártyával történő bolti fizetés: 10 pont/tranzakció
   • MasterCard® vagy Maestro® kártyával történő PayPass fizetés boltban: 10 pont/tranzakció
   • MasterCard® vagy Maestro® kártyával történő online fizetés libri.hu-n kizárólag az OTP Bank rendszerén keresztül: 10 pont/tranzakció”)

  2016. augusztus 23. napjával hatályát veszti és a szabályzat 2015.december 1. napon közzétett szövegéből törlésre kerül. A szabályzat 3. f) alpontja alapján 2016.augusztus 22. napjáig gyűjtött pontok 2017.03.31. napjáig beválthatók.

  A szabályzat 2016.01.08 napján közzétett szövegében foglalt 5.d. alpont (hatályát vesztő, korábbi rendelkezés: „A pontok beválthatóak a Libri kínálatában található termékekre, valamint szállítási díj megfizetésére a libri.hu oldalon, valamint a Libri bolthálózat üzleteiben, kivéve vásárlási utalvány/ajándékutalvány, e-könyvek, valamint adományjegy.”) és 5.g. alpont (hatályát vesztő, korábbi rendelkezés: „Amennyiben a vásárlás a libri.hu oldalon történik, úgy a szállításért fizetendő díj 50%-ának mértékéig pont beváltható.”) 2016. január 01-ével hatályát veszti, az 5.d. alpont helyébe 2016. január 15-ével a jelen szabályzatban foglalt rendelkezés lép.

  A jelen szabályzat alapján 2016.01.01-től abban a naptári évben (2016-ban) gyűjtött pontok 2016.01.15. – 2017.03.31. között válthatóak be.

  Átmeneti rendelkezések:

  Százalékos kedvezményt biztosító Törzsvásárlói Program és új Törzsvásárlói Program

  A Kártyabirtokos 2015. december 1-jétől 2015. december 31-éig egyidejűleg jogosult a korábbi, százalékos kedvezményt biztosító Törzsvásárlói Program által, és jelen Törzsvásárlói Program által igénybe vehető kedvezményekre azzal, hogy a 2015.12.01. és 2015.12.31. között gyűjtött pontok 2016.01.15. és 2016.02.15. között válthatóak be.

  Kártyabirtokos alatt értendő jelen rendelkezés értelmezése során mind a Törzsvásárlói Programba 2015. december 1-jétől kezdődően belépő, mind a korábbi, százalékos kedvezményt biztosító Törzsvásárlói Programban részes személy (vásárló).

   

  A korábbi pontgyűjtő program keretében gyűjtött pontok, a 2015. november 30. napján 24:00-kor fennálló pontegyenleg szerint átvételre kerülnek a jelen Törzsvásárlói Programba 1:1 arányban azzal, hogy az így átvitt pontok 2016.01.15. és 2016.02.15. között válthatóak be.
  2015.11.30-a előtt leadott és 2015.11.30-án még nem teljesült rendelések a november 30-áig hatályos pontszorzóval (500 Ft = 1 pont) kerülnek jóváírásra 2015.12.10. és 2015.12.31. között az új rendszerre történő átállás speciális volta miatt.

  Egyéb rendelkezések:

  Jelen szabályzat hatálya nem terjed ki a Libri Kultúrakártyára és az egyéb, egyedi megállapodások, programok alapján kiadott kedvezményt biztosító kártyákra.

  2015.12.01-jétől a Libri Kultúrakártya kedvezményei megváltoznak: a Kultúrakártya ezen időponttól kezdve nem vesz részt az új Program pontgyűjtésében. A Kultúrakártyára vonatkozó, a változásokat is tartalmazó új szabályzatot a Libri libri.hu/kulturakartya/szabalyzat hivatkozáson teszi közzé.

  Az egyéb megállapodások keretében kiadásra került egyéni kedvezményt biztosító kártyák kedvezménye nem módosul, pontgyűjtésben azonban nem vesznek részt.

Korábbi szabályzat