Üzletszabályzat

ASZF

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2023.12.21-től

I. A Szolgáltató

 1. A www.libri.hu online áruházat a Libri Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
 2. A Szolgáltató cégneve: Libri Könyvkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató).
 3. A Szolgáltató székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.
 4. A Szolgáltató postacíme: 1364 Budapest, Pf. 103
 5. Szolgáltató (ügyfélszolgálatának) e-mail címe: ugyfelszolgalat@libri.hu, telefonszáma: +36-80-254-274
 6. Szolgáltató székhelyének telefonszáma: +36-1-481-35-00
 7. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (Kereskedelmi Osztály) által kiadott csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 55/2013. Adószám: 10734977-2-42. Cg:01-09-164883, bejegyezve 1992.06.03-án, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.
 8. A libri.hu tárhelyszolgáltatója az Integrity Kft., telephelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18- 22., E-mail címe: office@integrity.hu

 II. Fogalmak

  Hacsak jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) szövegéből vagy jogszabály alapján más nem következik;

  Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, vagy szervezet, aki vagy amely a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások valamelyikét igénybe veszi a Webáruházban, így különösen terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (továbbiakban: „Felhasználó”).

  Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó.

  Termék: áru vagy szolgáltatás, ideértve az ingatlantulajdont, a digitális szolgáltatást és digitális tartalmat, valamint a jogokat és kötelezettségeket is, (2008. évi XLVII. tv.);

  Áru:

  • ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru) (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet);

  • ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és villamos energiát, valamint a digitális elemeket tartalmazó árut; (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet);

  Digitális szolgáltatás: a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon, vagy azokhoz hozzáférjen; vagy b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót;

  Digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat.

  Webáruház: a Szolgáltató által mindenkor (jelenleg „libri.hu”; domain-név alatt) üzemeltetett internetes áruház.

 III. A szolgáltatás igénybevétele

 1. Általános információk: A megrendelések leadása a libri.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.libri.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Felhasználók részére.

  A rendelés leadása során kötelező a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok megadása, illetve a csillaggal jelölt nyilatkozatok elfogadása (pl. az Általános Szerződési Feltételek).
  1. Regisztráció: Megrendelés leadására regisztráció után, regisztrációval egybekötve és regisztráció nélkül is lehetőség van.
  2. Megrendelés: A termék(ek) kosárba tételét, a lap tetején jobb oldalt található ajándéktasak ikonra kattintást és a Tovább a kosárhoz gombra kattintást követően az alábbiakra van lehetőség:

   1. a kiválasztott termékek megtekintésére, kuponok és törzsvásárlói pontok beváltására,
   2. átvételi mód és átvételi hely, házhoz szállítás esetén futárszolgálat választására, szállítási és értesítési adatok megadására és módosítására, a nem bolti átvételű rendelésekhez alapbeállításként megadott elektronikus számla helyett papír alapú számla igénylésére,
   3. fizetési mód kiválasztására (bolti átvétel esetén online előre fizetés nem választható, külföldi szállítás pedig kizárólag online előre fizetéssel adható le), számlázási adatok megadására, illetve nem bolti átvételű rendelések esetén Libri ajándékkártya felhasználására,
   4. a kiválasztott termékek, a megadott szállítási és számlázási adatok, a kiválasztott átvételi és fizetési mód, a várható szállítási idő és a rendelés összegének ellenőrzésére.

  3. A rendelés adatainak feldolgozása a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintással kezdődik meg.

  4. Adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökkel kapcsolatos tájékoztatás:

   Regisztrált Felhasználó Belépés után bármikor ellenőrizheti és módosíthatja adatait a nevére kattintva elérhető Adataim menüben. Az itt eszközölt módosítások azonban nem érvényesek visszamenőleg a korábban már leadott rendelésekre.

   A rendeléshez kapcsolódó adatok megadására, ellenőrzésére és módosítására a rendelés során a Szállítás menü Számlázási adatok, illetve Szállítási adatok pontjaiban van lehetőség.

   A megrendelés véglegesítése előtt, az Összesítés menüben Felhasználónak további lehetősége van a rendeléshez kiválasztott termékek, átvételi mód, szállítási és számlázási adatok, fizetési mód és fizetendő összeg ellenőrzésére. Ezek esetleges módosítására a megfelelő menüpontba visszalépve van lehetőség.

   A kosártartalommal kapcsolatos további tájékoztatás a 3.1. e) alpont alatt található.

  5. A kosárhasználat szabályai:
  6. Meddig maradnak a termékek a kosárban?
   Kijelentkezett Felhasználó kosara Bejelentkezett Felhasználó kosara

   A termékek az utolsó kosármódosítástól számított legfeljebb 36 óráig maradnak a kosárban.

    A termékek az utolsó kosármódosítástól számított  legfeljebb 30 napig maradnak a kosárban.

   Kosármódosításnak minősül:

   1. bármilyen termék kosárba helyezése,
   2. bármilyen       kosárban         lévő             termék
   3. darabszám módosítása a kosárban,
   4. bármilyen kosárban lévő termék törlése akosárból.

   Kosármódosításnak minősül:

   1. bármilyen termék kosárba helyezése,
   2. bármilyen kosárban lévő termék darabszám módosítása a kosárban,
   3. bármilyen kosárban lévő termék törlése a kosárból.

   Adott termék kikerül a kosárból, ha:

   1. a felhasználó bejelentkezik a felhasználóifiókjába (ekkor a kosárban lévő termékek a felhasználói fiók kosarába kerülnek át),
   2. a korábban bejelentkezett felhasználókijelentkezik a fiókjából, kijelentkezett állapotban látja a felhasználói fiókjához tartozó kosara tartalmát (amennyiben kijelentkezés előtt volt termék a kosarában):
    1. ha kijelentkezett állapotban a felhasználó nem végez kosármódosítást, akkor 1 órányi inaktivitás után kikerülnek a termékek a kosárból (ez nincs hatással a felhasználói fiókhoz tartozó kosár tartalmára),
   3. kijelentkezett állapotban történő kosármódosítás esetén a kijelentkezett kosár tartalmára vonatkozó 36 órás működés érvényesül,
   4. az adott termék elfogy,
   5. a felhasználó megveszi a terméket,
   6. a felhasználó törli a terméket a kosarából.

   Adott termék kikerül a kosárból, ha:

   1. az adott termék elfogy,
   2. a felhasználó megveszi a terméket,
   3. a felhasználó törli a terméket a kosarából.

      7. Ajánlattétel: A „Megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával a Felhasználó ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül e-mailben automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a rendelés azonosítóját, a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Felhasználó szállítási (név, cím, telefonszám) és számlázási (név, cím, ha van, törzsvásárlói kártyaszám) adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
  8. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A szerződés megkötésére, létrejöttére és teljesítésére a magyar jog szabályai az irányadóak.
  9. Általános forgalmi adó: A libri.hu oldalon megadott árak forintban értendők, a belföldön (Magyarországon alkalmazandó) Áfát tartalmazzák. A fogyasztó által megvásárolt terméket a hatályos jogszabályok szerint alkalmazandó általános forgalmi adó terheli.

   Ha a fogyasztó (nem áfaalany fogyasztó, azaz jellemzően magánszemély) által a libri.hu oldalon megadott szállítási cím (a teljesítés helye) az Európai Közösség Magyarországon kívüli valamely más tagországa, a szállítási cím (teljesítés helye) szerinti általános forgalmi adó kerül felszámításra, és ennek megfelelő ár fizetendő, amely a rendelés folyamatában, de a tényleges megrendelés megtétele előtt, a kosárleírásban, vagy az összesítésben kerül feltüntetésre a Közösségen belüli távértékesítés szabályai szerint.

   Az Európai Közösségben alkalmazandó ÁFA-kulcsok az alábbi linken tekinthetőek meg: https://www.libri.hu/Afakulcsok.

   Használt ingóság, régiség és antikvár könyvek esetén a teljesítés helyétől függetlenül (így az Európai Közösség Magyarországon kívüli országaiba történő teljesítés esetén is) az Áfa tv. értelmében az árrés adózás szabályai szerinti különbözeti áfa kerül felszámításra.

  10. Bankkártyás fizetés esetén a vásárlás minden esetben forintban történik, a vételár jóváírására forintban kerül sor. Nem forintban vezetett bankszámlához vagy hitelszámlához tartozó kártyával történő fizetés esetén az online bankkártyás fizetés során a más devizából forintra váltást a Felhasználó kártyakibocsájtó bankja végzi el, az általa meghatározott/biztosított árfolyamon, ez bankonként eltérő lehet.  
  11. PayPal-os fizetés esetén az átváltás történhet a PayPal által meghatározott, vagy a kártyakibocsájtó bank által biztosított árfolyamon. Azt, hogy a PayPal a fizetés során az előbbiekben említett esetekből melyiket alkalmazza, azt a Felhasználó tudja szabályozni a PayPal fiókjában.
  12. Nagyobb mennyiség megrendelése: Általános rendelési feltételeink 5 darab vagy annál kisebb, kiskereskedelmi mennyiség kosárba tétele és megrendelése esetén érvényesek. Amennyiben 5 darabnál nagyobb mennyiséget szeretne megrendelni, a várható szállítási idő könyvek esetén 5-10 munkanapra, egyéb termékek (pl. CD, DVD) esetén 20-24 munkanapra, könyvet és egyéb termékeket egyaránt tartalmazó megrendelés esetén 20-24 munkanapra változik. Az 5 darabot meghaladó megrendelésre érvényes egyedi szállítási feltételek miatt hívja ügyfélszolgálatunkat.
  13. Előrendelés: Szolgáltató oldalán „Előrendelhető” szállítási státusszal még meg nem jelent (későbbiekben megjelenő) termékek is kosárba tehetőek, megrendelhetőek „Bevezető áron”, akár egyéb termékekkel együtt is. Előrendelhető termékre leadott rendelés kizárólag átvételkor történő fizetéssel adható le. Előrendelhető termék nem előrendelhető termékekkel együttes rendelése esetén az előrendelt termék értéke hozzáadódik a többi termék értékéhez a rendelésre érvényes szállítási díj meghatározása során, de az előrendelt termék a többi terméktől külön, a megjelenést követően, önállóan kerül kiszállításra. Ha az előrendelt termék mellett más terméket is rendel a Felhasználó, és rendeléséből csak az előrendelt termékre vonatkozót tartja fent, a rendelés a szállítási díj meghatározása szempontjából önálló megrendelésnek fog minősülni. Ha a rendelés csak előrendelt termékre vonatkozik, annak szállítási díja a normál rendelésekkel azonos módon kerül meghatározásra.

   Ha ismert a kiadó szerint előzetesen várható megjelenési idő, akkor azt Szolgáltató az előrendelhető termék mellett feltünteti, azonban a kiadók a megjelenési idő változtatásának jogát fenntartják. Időnként előfordulhat, hogy a kiadói tervben még nem szerepel várható megjelenési idő, előrendelés azonban már leadható egyes termékekre.  Ha a Szolgáltató a kiadótól nem kap a megfelelő időben kielégítő tájékoztatást a megjelenés időpontjáról, vagy a tervezett megjelenési dátum elmúltával az új időpontról, akkor az előrendelhető termék mellett nem tüntet fel megjelenési dátumot (a korábbi dátumot törli), és az előrendelés leadásakor nem igazol vissza várható szállítási időt.  Az előrendelhető termékeknél feltüntetett várható, vagy visszaigazolt szállítási idő nem kötelező jellegű tájékoztatásként szerepel, jogi kötelmet Szolgáltató részére nem keletkeztet.

   Előfordulhat, hogy a megjelenés csúszik, a kiadó azonban nem tud új várható megjelenési időpontot megadni, vagy elmulasztja az új várható megjelenési időpontról Szolgáltatót tájékoztatni. Az ilyen esetekben Szolgáltató a rendelkezésére álló adatok alapján tájékoztatja a Felhasználót a későbbi megjelenés tényéről, és ha ismeri azt, annak várható idejéről is.

   Előfordulhat továbbá, hogy egy kiadvány a megjelenését követően nem kerül azonnal a Szolgáltató által is értékesíthető termékek közé. Az előrendelt termék szállítására mindig a tényleges megjelenést és a termék Szolgáltató raktárába érkezését követően kerül sor. Az előrendelésekről, azok teljesítéséről Szolgáltató minden esetben a normál rendelésekkel azonos tájékoztatást küld az előrendelőknek. Előfordulhat, hogy egy könyvet a kiadó a tervekkel ellentétben nem jelentet meg (a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik), ilyen esetben a könyvet tartalmazó rendelést Szolgáltató törli a Felhasználó tájékoztatása mellett.

   Az előrendelés mindaddig hatályos, míg az teljesítésre nem kerül, azt az előrendelő nem törölteti Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül, illetve amíg a kiadó vissza nem vonja megjelentetési szándékát, amely esetben Szolgáltató az adott terméket törli az előrendelhető könyvek közül és erről az előrendelőt e-mailben tájékoztatja az előrendelés leadása során megadott e-mail címen.

  14. Kosárelhagyó e-mail: Ha a bejelentkezett Felhasználó terméket tesz a kosarába, de arra nem ad le rendelést, akkor az utolsó kosárba tételtől számított egy (1) óra elteltével kosárelhagyó e-mailt kap. A kosárelhagyó e-mailben az e-mail kiküldésének pillanatában a Felhasználó kosarában megtalálható termékek vannak. A Felhasználó kattintásra visszakerül a kosarához (ha nincs bejelentkezve, ehhez be kell jelentkeznie). Egy Felhasználó egy nap legfeljebb egy (1) kosárelhagyó e-mailt kaphat. A Felhasználó a kosárelhagyó e-mailben megjelölt elérhetőségen leiratkozhat a kosárelhagyó e-mailekről.
 2. Antikvár könyvek megrendelése során, Szolgáltató a kiválasztott könyv mellett, illetve leírásában Libri Antikvárium, illetve Antikvár Partner kifejezésekkel jelzi, hogy az adott könyvre leadott rendelés teljesítésében a Libri Antikvárium Kft. (székhely: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4.; cégjegyzékszám: 01-09-974775; adószám: 23712568-2-41), vagy partnerei révén a Szolgáltató lesz-e a közreműködő (a számla kiállítója, illetve a csomagolásban és a kiszállításban résztvevő).


  Antikvár kötet vásárlásával kapcsolatban a Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy az antikvár kötet ezen minőségéből eredően eseti jellemzőkkel bír aktuális (használt) állapotából eredően. Az antikvár kötetek mellett található kép többnyire illusztráció, a könyv borítója ettől eltérhet! Ha az adott kötetet saját képpel rögzíti az antikvárium, azt általában feltünteti a termékleírásban. Az antikvár kötet jellemzőit, így például, ha a kötetnek bármely sérülése van, vagy az antikvár kötetben, vagy annak borítóján bármilyen utólagos beírás szerepel (pl. munkafüzet esetén már kitöltött példány), vagy dedikált példány, azt a szöveges termékleírás tartalmazza. Ha az antikvár kötetet szemléltető borítókép és a termékleírás között eltérés adódik (pl. a borítóképen dedikálás szerepel, azonban a termékleírás ezt nem tartalmazza), antikvár kötet esetén is a termékleírás tartalma az irányadó (azaz a termékleírás szerinti kötet vásárolható meg).

  Azonos szerzőjű és című antikvár könyveknél több példány esetén Szolgáltató csak egyet tüntet fel képpel. Az áru áraként a legolcsóbb kötet ára kerül feltüntetésre, azzal a kiegészítéssel, hogy a feltüntetett ártól érhetőek el antikvár példányok az adott címből. A kötetek részletes listázásához, a pontos, egyedi árak megtekintéséhez a könyv címére vagy a Kosár gomb helyén lévő, Tovább gombra kell kattintani. Ezt követően lehet kiválasztani és kosárba tenni a leírás alapján kiválasztott példányt.

 3. Számlázás: Szolgáltató 2018.05.28-tól a nem bolti átvételű (azaz nem a Szolgáltató boltjainak valamelyikében történő átvételi móddal, hanem pl. futáros házhoz szállítással, PostaPonton vagy Pick Pack Ponton történő átvétellel) leadott rendelések során értékesített termékei tekintetében – az antikvár könyvek kivételével – bevezeti az elektronikus számlázást (e-számla). Ezt követően minden Felhasználó alapértelmezett beállításként e-számlát kap a regisztráció során megadott e-mail címre, ugyanakkor Belépés után az Adataim menüpont Beállításaim füle alatt, az „e-számlát kérek a megrendeléseimhez” opció kikapcsolásával vagy rendelés leadása, azon belül a számlázási adatok megadása során, az „e-számlát kérek a megrendelésemhez” opció módosításával tudja hagyományos (papíralapú) számla kiállítását kérni.

  Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Felhasználó hozzájárul az elektronikus számlázás alapértelmezett beállításként történő alkalmazásához.

  Regisztrált Felhasználók a teljesített rendelések elektronikus számláit a rendelést követő 24 hónapig Belépést követően a Rendeléseim és igényléseim menüben a Rendeléseim fül alatt, azt követően az ügyfélszolgálattól igényelve érhetik el a jogszabályok által előírt megőrzési időn belül.

  Bolti átvétel esetén hagyományos, papír alapú számlát állítunk ki.

  Nem regisztrált Felhasználó esetén a rendszer csak elektronikus számlát tud kibocsátani. Ez nem zárja ki a nem regisztrált Felhasználó jogát arra, hogy magát regisztrálja, és ezt követően a fenti szabályok szerint járhasson el. A számlázás módjában visszamenőleges módosítás nem lehetséges.

  Nem regisztrált Felhasználó elektronikus számláját a rendelés leadása során megadott e-mail címre kapott üzenetben, illetve az ügyfélszolgálattól igényelve érheti el, tekintheti meg utólag.

  Virtuális termékek megrendeléséről minden esetben e-számla kerül kiállításra.

  A Szolgáltató által kiállított e-számla számviteli és ÁFA jogszabályok által szabályozott, és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az e-számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az így kiállított e-számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

  Szolgáltató részére az e-könyvekre vagy e-hangoskönyvekre leadott megrendelések minden esetben a rendelés során, online fizetendőek, az ilyen rendelésekről 2019.01.20-ig a KBOSS.hu Kft. (szamlazz.hu) állított ki elektronikus számlát, amely a rendelés teljesítése után a vásárláshoz szükséges regisztrációban megadott e-mail címre kiküldött e-mailben található hivatkozáson keresztül tölthető le a jogszabályok által előírt megőrzési időn belül. A számlázóprogram az egyes elektronikus számlákat .pdf formátumban állítja ki. 2019.01.21-től az elektronikus számlát az Infobex Kft. kezeli. A jelen pont szerinti rendelések esetén papír alapú számlát a Szolgáltató nem biztosít a Felhasználók részére.

 4. Az adószámmal rendelkező gazdasági társaságokra, intézményekre, egyéni vállalkozókra és egyéb, a Ptk. szerint fogyasztónak nem minősülő szervezetekre érvényes szabályok.

  A Szolgáltató a weboldalain leadott megrendelésekről a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állít ki a Felhasználó számára. Felhasználó kötelezettsége és felelőssége minden a hatályos jogszabályok szerinti számlakibocsájtásához szükséges, Felhasználó által szolgáltatandó összes adat megadása. Felhasználó felelőssége a számlára kerülő, rá vonatkozó adatok valóságnak megfelelő és pontos rögzítése, beleértve az esetleges elírásokat is.

  Felhasználó a Megrendelés (III.1.b.) és az Adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökkel kapcsolatos tájékoztatás (III.1.d.) pontban foglaltak szerint tudja megadni, ellenőrizni, pontosítani és módosítani rendelése adatait, így a számla kötelező elemét képező adószámát is.

  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § értelmében 2020.07.01-től a nem magánszemély részére szóló vásárlás esetén a számla kötelező tartalmi eleme a vevő adószáma, csoportos általános forgalmi adóalanyiság esetében pedig a csoportazonosító számának első 8 számjegye. Ugyanezen törvény 10. számú mellékletének alapján az adóalany köteles adatot szolgáltatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére az általa teljesített termékértékesítésekről, szolgáltatásnyújtásokról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról. Az adatszolgáltatás a NAV felé digitális formában zajlik, melyhez a kiállított számlák érvényes adószámmal kell, hogy rendelkezzenek.

 5. Könyvkereső szolgáltatás

  A közvetlenül el nem érhető, meg nem rendelhető termékek beszerzésére Szolgáltató Könyvkereső néven működtet szolgáltatást, mely kizárólag regisztrált ügyfelek számára elérhető. A szolgáltatás keretében igénylés adható le a keresett termékre és az igényelt mennyiségre. Az igény beérkezését követően a keresés fázisában Szolgáltató rendszeresen tájékoztatást küld e-mailben a keresés állapotáról. A keresés legfeljebb 30 napig tart, ha addig nem jár sikerrel, Szoláltató a keresést lezárja, erről e-mailben tájékoztatást küld. A sikeres felkutatás után Szolgáltató e-mailben ajánlatot tesz, amelyet a Felhasználó elfogadhat, illetve természetesen el is utasíthat. Ezt követően a normál rendelési folyamat lépéseit végrehajtva lehet megrendelni a megigényelt terméket.

 6. Digitális adattartalomra vonatkozó szolgáltatás (virtuális termékek)

  Technikai feltételek: Szolgáltató digitális tartalomra vonatkozó szolgáltatásait Felhasználó csak megfelelő technikai feltételek mellett: stabil, folyamatosan rendelkezésre álló, hálózati hibáktól és csomagvesztésektől mentes, minimum 1,5 mbps sebességű internetkapcsolattal, rendszeresen frissített Chrome, Chrome Android, Edge, Firefox, Firefox for Android, Safari on iOS, Opera Android, internet-böngészőprogram legújabb és azt megelőző verziójával és ezek futtatására képes eszközön tudja igénybe venni. Ezekről a Felhasználónak kell előzetesen tájékozódnia és gondoskodnia, ellenkező esetben a Szolgáltató szolgáltatását nem tudja megfelelő minőségben igénybe venni.

  E-hangoskönyvek: Szolgáltató webáruházában e-hangoskönyvek online meghallgatására is lehetőséget biztosít a szolgáltatás ellenértékének megfizetése (vásárlás) esetén. Az e-hangoskönyvek „E-hangoskönyv” címkével találhatóak meg a webáruházban. Az e-hangoskönyveket kizárólag regisztrált Felhasználó és online hallgathatja meg (letöltés és más lejátszóval történő lejátszás nem lehetséges). A lejátszani kívánt hangoskönyv Meghallgatom gombbal történő megnyitása után a beépített lejátszó a hangoskönyv elején kezdi a lejátszást, de lehetőséget biztosít a fejezetek között történő lépkedésre, a lejátszás sebességének módosítására, illetve a beletekerésre is.
  Az e-hangoskönyv a kosárba tétel után más digitális adattartalomra vonatkozó szolgáltatással („virtuális termékkel”) azonos módon, azoktól függetlenül vagy azokkal egy kosárban, a (fizikai) termékektől külön, kizárólag online előre fizetéssel és elektronikus számlázással rendelhető meg. Az e-hangoskönyv a megrendelés befejezése után néhány percen belül hozzáférhetővé (meghallgathatóvá) válik a Felhasználó profiljából elérhető E-hangoskönyveim menüben az oda beépített lejátszó segítségével, feltéve, és azt követően, ha a Felhasználó kifejezetten, előzetesen beleegyezett a lejátszás megkezdésébe, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés/lejátszás vásárlástól számított 14 napon belül történő megkezdése esetén elveszíti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában foglalt felmondási jogát. Az e-hangoskönyvek a felhasználási jog időtartama alatt, de minimum a vásárlástól számított 12 hónapig elérhetőek a felhasználói fiókból, kivétel ez alól, ha bírósági döntés, vagy más jogi ok miatt kell megszüntetni, felfüggeszteni, vagy korlátozni a forgalmazást, hozzáférést.

  E-könyvek: Szolgáltató webáruházában e-könyvek letöltésére is lehetőséget biztosít a szolgáltatás ellenértékének megfizetése (vásárlás) esetén. Az e-könyvek listanézetben és a termékoldalon e-könyv ikont és feliratot tartalmazó címkével vannak jelölve a webáruházban. Az e-könyvek a kosárba tétel után más digitális adattartalomra vonatkozó szolgáltatással („virtuális termékkel”) azonos módon, azoktól függetlenül vagy azokkal egy kosárban, a (fizikai) termékektől külön, kizárólag online előre fizetéssel és elektronikus számlázással rendelhetőek meg. Az e-könyv a megrendelés befejezése után néhány percen belül letölthetővé válik a Felhasználó profiljából elérhető E-könyveim menüben feltéve, és azt követően, ha a Felhasználó kifejezetten, előzetesen beleegyezett a lejátszás megkezdésébe, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés/lejátszás vásárlástól számított 14 napon belül történő megkezdése esetén elveszíti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában foglalt felmondási jogát. Az e-könyvek kizárólag regisztrált Felhasználók számára elérhetőek. Az e-könyvek a felhasználási jog időtartama alatt, de minimum a vásárlástól számított 12 hónapig érhetőek el és tölthetőek le a felhasználói fiókból, kivételt képez ez alól, ha bírósági döntés, vagy más jogi ok miatt kell megszüntetni, felfüggeszteni, vagy korlátozni a forgalmazást, hozzáférést.
  Az e-könyvek letöltésével, olvasásával és az esetlegesen szükséges segédprogramokkal kapcsolatos tájékoztatás E-könyvsegédletünkben érhető el (https://www.libri.hu/ekonyv_segedlet/).

 7. Szállítás, teljesítés

  A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Az 1-3 munkanapos szállítási határidejű termékeink megtalálhatók raktárunkban, vagy boltjaink valamelyikében, ezeket – amennyiben hosszabb szállítási határidejű terméket nem rendel mellé – saját készletről szállítjuk. A hosszabb határidővel feltüntetett termékek kereskedelmi partnereink raktáraiban találhatók, az ilyen termékeket a termék adatlapján a "Beszállítói készleten" címkével jelöljük a várható szállítási idő alatt. Előfordulhat továbbá, hogy a kereskedelmi partner oldalán előálló készletfogyás miatt a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti.

  A Webáruház oldalán a termékek mellett feltüntetett várható szállítási idő a leggyorsabb belföldi, azaz magyarországi átvételi módokra, pl. bolti átvételre vagy a leggyorsabb házhoz szállításra érvényes. Egyéb átvételi módok esetén ez 1-3 munkanappal, külföldi szállítás esetén a célországba történő szállítás idejének függvényében megnövekszik. A ténylegesen várható szállítási időt az átvételi mód és a szállítási adatok megadása után az Összesítő oldalon, a megrendelés véglegesítése előtt tüntetjük fel.

  Az e-mailben visszaigazolt várható szállítási határidő lejárta vagy annak módosulása esetén Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót a szállítás várható alakulásáról.

  A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Felhasználót erről haladéktalanul tájékoztatja, és ha a rendelés jellege alapján és annak során erre sor került volna, az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

  Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében. Azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat. A lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Felhasználót megtévessze, mivel a Szolgáltató a weboldalon az adatlapon feltüntetett beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

   

 8. Logisztikai szolgáltató cseréje

  Amennyiben a Felhasználó által kiválasztott futárszolgálat a Szolgáltató tevékenységi körén kívül eső okból nem képes a megrendelés leadásakor jelzett határidőben vagy a tőle elvárható minőségben kiszállítani a megrendelt terméket, úgy a Szolgáltató a megfelelő időben történő szállítás érdekében másik szolgáltatónak adja át a kiszállítandó csomago(ka)t, amelyről a módosítás tényének és okának megjelölésével a kézbesítésről szóló e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

 9. Árfeltüntetés

  A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet alapján árcsökkentés bejelentése esetén meg kell jelölni a korábbi, a vállalkozás által az árcsökkentést megelőzően, meghatározott ideig alkalmazott árat.

  A korábbi ár a vállalkozás által az árcsökkentés alkalmazását megelőző harminc nap legalacsonyabb ára.

  Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, akkor a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti, az árcsökkentés nélküli ár.

  Ha a termék harminc napnál rövidebb ideje van forgalomban, a korábbi ár a vállalkozás által az árcsökkentés alkalmazását megelőző tizenöt napban alkalmazott legalacsonyabb ár.

  A megfelelő és mindenki számára egyértelmű árfeltüntetés érdekében Szolgáltató a forgalmazott áruk mellett az alábbi ármeghatározási fogalmakat alkalmazza:

  • Eredeti ár: Az adott könyvre könyvesbolti forgalomban (kivéve online értékesítés) alkalmazott, antikvár könyv esetén a beszállító antikvárium által megadott kedvezmény nélküli ár.
  • Online ár: A Webáruházában feltüntetett nem akciós, de online kedvezménnyel csökkentett ár, mely az akcióban szereplő termékeknél az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. Az online kedvezmény mértéke 0-15% lehet az eredeti árhoz képest.
  • Bevezető ár: A Webáruházban a könyvújdonságok első megjelenése előtt meghirdetett, és a megjelenésig, a Szolgáltató készletére kerülésig alkalmazott kedvezményes ár. A kedvezmény mértéke 20% a könyv várható Eredeti árához képest. A megjelenést és készletre került követően a bevezető ár helyett az online ár lesz érvényes.
  • Korábbi ár: Az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára.
  • Akciós ár: Az akcióban szereplő termékekre meghirdetett, az akció ideje alatt leadott megrendelések esetén fizetendő ár.

  A weboldalon meghirdetett akciók a Webáruházra érvényesek. Ha a meghirdetett akció részben, vagy egészben boltjainkban vagy azok valamelyikében is elérhető, arról az akció leírásában, szabályzatában, illetve az érintett bolt(ok)ban tájékoztatjuk vásárlóinkat.

  Online megrendelések esetén a megrendelés során a weboldalon feltüntetett és a megrendelés rögzítésével tett Ajánlattétellel elfogadott ár az érvényes szerződés szerint fizetendő ár. A rendelés átvételekor a terméken nyomtatott formában vagy kézi címkén megjelenített ár – különös tekintettel az antikvár könyvek esetére – az online rendelések szempontjából nem releváns.

 10. Tájékoztatás szállításról, átvételről

  A Szolgáltató és/vagy a Felhasználó által választott kiszállítást vagy csomagátadást végző partnere a rendelések kiszállításáról, átvételéről átvételi módtól és szolgáltatótól függően e-mailben és sms-ben tájékoztatja a Felhasználót.

 11. Adatok megadásának felelőssége

  Felhasználónak jogában áll eltérő számlázási és szállítási adatokat (nevet, címet) megadni, melyek valódiságáért a Felhasználó felel, s melyeket Szolgáltató az adatvédelmi szabályainak megfelelően kezel.

 12. Elállási jog

  A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő vásárló (jelen 13. pont értelmezése során a továbbiakban: „vásárló”) indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (0680-254-274), e-mailben (ugyfelszolgalat@libri.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére. A nyilatkozatmintát ide kattintva töltheti le.

  A vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

  1. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
  2. Elállás gyakorolhatósága a Libri boltjaiban

   Libri boltban elállási jogát kizárólag bolti átvételű rendeléseknél tudja gyakorolni az alábbi két esetben:

   • Ha a rendelés új áru(ka)t (könyv, CD, DVD stb.) tartalmaz, bármely Libri boltban lehetőség van a teljes rendeléstől és a rendelés egy részétől történő elállásra.
   • Ha a rendelés antikvár könyvet tartalmaz, kizárólag abban a Libri-boltban, ahol az átvételre sor került („átvétel helyén”) és csak a teljes rendeléstől történő elállásra van lehetőség.

   A boltban a vételárat a fizetéskor igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, vagy a vásárló hozzájárulásával készpénzben kaphatja vissza. A visszavásárláshoz a rendelés azonosítójára vagy a vásárlást igazoló blokkra lesz szükség.
   Antikvár könyvek bolti átvétele esetén átvételkor, ahogy az elállási jog későbbi gyakorlása során is – az egyéb átvételi módokhoz hasonlóan – csak a teljes rendeléstől történő elállásra, a rendelés átvételének megtagadására van lehetőség, csomagbontásra, a rendelés egy részétől történő elállásra nincs.

  3. Elállás visszaküldéssel

   Ha az elállásra a 13. b. Elállás gyakorolhatósága a Libri boltjaiban alpontban részletezettek szerint nem kerülhet sor; saját költségén küldje vissza a terméke(ke)t postai úton vagy futárszolgálattal a Szolgáltató raktárába (1116 Budapest, Kondorosi út 3., „LIBRI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT” megjelöléssel,), az alábbi esetekben:

   • antikvár könyveket tartalmazó rendelés egy részétől való elállás,
   • nem a Libri bolthálózatához tartozó átvételi ponton, pl. PostaPonton vagy Pick Pack Ponton átvett rendelés,
   • bármely futárszolgálat által házhoz szállítással kért rendelés

   egy részétől vagy egészétől történő elállás esetén. Ezt követően haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük az ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek és a vonatkozó jogszabályok szerint.

  4. Szállítási díj: A szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza azzal, hogy amennyiben a vásárló nem a legkisebb költséggel járó szállítási módot választotta, úgy az ebből származó többletköltséget (a legolcsóbb és a választott szállítási mód díjazása közötti eltérés) a Szolgáltató nem téríti vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
  5. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.
  6. Visszatérítés módja: A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

   Ha a visszatérítéshez adatokra (pl. bankszámlaszámra vagy kézbesítési címre) van szükség, az adatokat a visszatérítés szükségességének felmerülését követően háromszor kíséreljük meg bekérni. Ha ezek eredménytelennek bizonyulnak, ezt követően a vásárló kezdeményezheti a visszatérítést az ahhoz szükséges adatok megadásával elévülési időn belül.

  7. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
  8. Kapcsolt termékek kedvezményes megvásárlása (pl. két termék vásárlása esetén a harmadik termék ajándék, vagy extra kedvezménnyel érhető el) esetén az elállási jog az akcióban érintett- a teljes áru és a kedvezményes áru vagy ingyenes termékre vonatkozó–termékekre együtt érvényesíthető.
  9. Elállási jog alóli kivételek: A vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
   • olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv);
   • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;
   • olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   • olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;
   • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
   • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével);
   • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom (pl. e-hangoskönyv, e-könyv) tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát, továbbá a Szolgáltató erről visszaigazolást küldött a vásárló (fogyasztó) részére.
   • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban, ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a vásárló (fogyasztó) számára, csak akkor, ha a teljesítés a vásárló (fogyasztó) kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a vásárló (fogyasztó) általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát amint a Szolgáltató maradéktalanul teljesítette a szerződést.
  10. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
  11. A szerződéstől való elállás esetén a vásárló (fogyasztó) tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik fél számára.
  12. A szerződéstől való elállás esetén a Szolgáltató megakadályozhatja, hogy a vásárló (fogyasztó) tovább használja a digitális tartalmat, valamint a digitális szolgáltatást, különösen a digitális tartalomnak, valamint a digitális szolgáltatásnak a vásárló (fogyasztó) számára hozzáférhetetlenné tételével, vagy a vásárló (fogyasztó) felhasználói fiókjának letiltásával.
  13. Felmondás: Ha a fogyasztónak minősülő vásárló a Webáruházban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett indoklás nélkül felmondásra jogosult a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (+36-80-254-274), e-mailben (ugyfelszolgalat@libri.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a vásárló (fogyasztó) kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Szolgáltató erről visszaigazolást küld a vásárló (fogyasztó) részére.

   A vásárló (fogyasztó) köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti felmondási jogát. Ha a vásárló (fogyasztó) a teljesítés megkezdését követően, de a szolgáltatás egészének teljesítése előtt mondja fel a szerződést, köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat Szolgáltató számára megfizetni. A vásárló (fogyasztó) által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a vásárló (fogyasztó) bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

  14. Bolti vásárlás cseréje: Bolti vásárlás esetén nem illeti meg az online rendelésekre érvényes elállási jog a vásárlót.  Ugyanakkor Szolgáltató lehetőséget biztosít (visszavonásig) bolti vásárlás esetén, annak helyén, a vásárlást követő 8 munkanapon belül

   (i) a megvásárolt áru értékegyeztetéssel történő cseréjére („csere”), illetve
   (ii) a megvásárolt áru visszaadása („visszáru”) mellett a kifizetett összeg Libri ajándékkártyára történő feltöltésére, ha a vásárló nem talál számára megfelelő csereárut a bolt kínálatában, mely esetben az ajándékkártyára feltöltött összeg egy éven belül használható fel.
   8 munkanapon belüli csere, illetve vásárlói visszáru esetén a vásárlást igazoló nyugta bemutatása mindenképpen szükséges. A blokkon az alábbi figyelemfelhívó szöveg szerepel:
   „Sértetlen állapotú, tévesen vásárolt könyvét a blokk bemutatása mellett 8 munkanapon belül kicseréljük, az árát levásárolhatja, vagy ajándékkártyára feltöltjük.”
   Értékegyeztetéssel történő csere során a visszacserélni kívánt áruért kifizetett összeget Szolgáltató beszámítja a cserébe kiválasztott termék árába. Ha a kiválasztott új áru drágább, a különbözet Szolgáltató boltjaiban elfogadott fizetési módok és eszközök bármelyikével kiegyenlíthető. Ha a visszacserélni kívánt áru a drágább, akkor a fennmaradó összeget Szolgáltató új Libri ajándékkártyára tölti fel, melyről az összeg a feltöltéstől számított egy éven belül használható fel.
   A csere, illetve feltöltés feltételeit tartalmazó részletes szabályzat Szolgáltató boltjaiban a pultnál elérhető. Ha a szabályzat és jelen ÁSZF rendelkezései eltérnek, a hatályos szabályzat rendelkezései alkalmazandóak. Szolgáltató a csere/feltöltés szabályait jogosult egyoldalúan módosítani, vagy annak lehetőségét megszüntetni.

 13. Kellékszavatosság

  A megrendelt termékek hibája esetén a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a 373/2021. sz. Korm. rendelet hatálya alá eső ügyletek esetén e kormányrendelet rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

  1. Kellékszavatossági igénye alapján a Felhasználó választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.  A Felhasználó a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve -, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
  2. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Felhasználó kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  3. Fogyasztó és a Szolgáltató közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Szolgáltató, mint kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
  4. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
  5. Ha a Felhasználó a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
  6. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves (használt dolog esetén 1 éves) elévülési határidőn túl szavatossági igényét a fogyasztó már nem érvényesítheti. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A teljesítéstől számított 6 hónapon (fogyasztó esetén 1 éven) belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap (fogyasztó esetén 1 év) leteltét követően azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

  Kellékszavatossági igény érvényesítése során, ha a termékkel kapcsolatos kellékszavatossági igény érvényesítése nem személyesen történik, az érintett termék visszaszállítását, cseréjét Szolgáltató saját költségére végzi az általa kiválasztott és megbízott szolgáltató közreműködésével, feltéve, ha a Felhasználó (vásárló) ezen igényét előzetesen, Szolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenti a törvényes határidőn belül. A Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés, a panasz bejelentése nélkül visszaküldött termékek postaköltségét, szállítási díját Szolgáltató meg nem téríti.

 14.  A kellékszavatossági igények sajátos (373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletben rögzített) szabályai digitális tartalom szolgáltatása vagy digitális szolgáltatás nyújtása esetén
  1. A 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően e rendelet hatálya alá eső ügyletek esetén a fogyasztó – a Korm.rendelet 22. §-a értelmében – akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést megszüntetni, ha

   1. a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne;
   2. a Szolgáltató a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget;
   3. ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
   4. a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
   5. a Szolgáltató nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.

   A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a Szolgáltató - a fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel - köteles a teljesítést a hiba fogyasztó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni. A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a Szolgáltató megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.
   Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével. Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű.
   Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

   Ha a Szolgáltató digitális tartalmat szolgáltat, vagy digitális szolgáltatást nyújt, vagy erre kötelezettséget vállal, a fogyasztó pedig kizárólag személyes adatokat szolgáltat, vagy ilyen adatok szolgáltatását vállalja a Szolgáltató részére, a fogyasztó jelentéktelen hiba fennállása esetén is jogosult a szerződést megszüntetni, azonban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását nem igényelheti.

   A fogyasztó szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

  2. Ha a Szolgáltató a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése szerinti teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a fogyasztó köteles a Szolgáltatót felhívni a teljesítésre. Ha a fogyasztó felhívása ellenére a Szolgáltató a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, a fogyasztó megszüntetheti a szerződést.
  3. A fogyasztó a Szolgáltató teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha

   1. a Szolgáltató a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a digitális szolgáltatást; vagy
   2. a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a fogyasztó számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a Szolgáltató ezt elmulasztja.

   Ha a fogyasztó a jelen 14.b. alpontban foglaltak szerint szünteti meg a szerződést, a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 22. § (8) bekezdését és a 24-26. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

  4. A Szolgáltató kötelezettségei a szerződés megszüntetése esetén
  5. A szerződés megszüntetése esetén a Szolgáltató köteles visszatéríteni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Ha azonban a teljesítés a szerződés megszüntetése előtt meghatározott ideig szerződésszerű volt, az erre az időszakra járó ellenszolgáltatást nem kell visszatéríteni. Ez utóbbi esetben az ellenszolgáltatásnak azt a részét kell visszatéríteni, amely a nem szerződésszerű teljesítés időszakára vonatkozik, valamint azt a fogyasztó által előre megfizetett ellenszolgáltatást, amely a szerződés megszüntetésének elmaradása esetén a szerződés hátralévő időtartamára járt volna.

   Ha a fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítására vagy a szerződés megszüntetésére jogosult, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb e jog gyakorlásáról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles teljesíteni visszatérítési kötelezettségét. A Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A visszatérítéssel kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. (373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 24. §)

   A szerződés megszüntetése esetén a fogyasztó tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik személy számára. Ha a digitális tartalom szolgáltatása fizikai adathordozón történt, a fogyasztó a Szolgáltatónak a megszüntetésről való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül közölt kérésére, a Szolgáltató költségére köteles a fizikai adathordozót késedelem nélkül visszaszolgáltatni. A fogyasztó a digitális tartalomnak vagy a digitális szolgáltatásnak a szerződés megszüntetését megelőző időszakra vonatkozó használatáért a szerződésszerűen teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles fizetni. (373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 26. §)

  6. Ha a szerződés arról rendelkezik, hogy a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására vagy hozzáférhetővé tételére a szerződésben meghatározott időtartam alatt kerül sor, a Szolgáltató akkor módosíthatja a digitális tartalmat vagy szolgáltatást a szerződésszerű teljesítés e rendelet szerinti követelményeit meghaladóan, ha
   1. ez a szerződés megfelelő indokot is megjelölő rendelkezésén alapul;
   2. a módosítással kapcsolatban a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli;
   3. a fogyasztót világos és közérthető módon tájékoztatták a módosításról; és
   4. a 11.e. bekezdés szerinti esetben a módosítást megelőzően a Szolgáltató észszerű időben, tartós adathordozón tájékoztatja a fogyasztót a módosítás jellemzőiről és idejéről, a (2) bekezdés szerinti megszüntetési jog gyakorlásának lehetőségéről, valamint arról, ha a fogyasztónak lehetősége van a (4) bekezdés szerint a módosítás mellőzését kérni.
  7. A fogyasztó jogosult a fenti d) pontja szerinti tájékoztatás kézhezvételétől vagy a szerződés módosításától számított harminc napon belül a szerződést díjmentesen megszüntetni, ha a szerződés megváltozott feltételekkel történő teljesítése hátrányosan érinti a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáférését, illetve annak használatát, kivéve, ha a módosítás hátrányos hatása csekély mértékű. Ha a fogyasztó e bekezdés szerint megszünteti a szerződést, a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 22. § (8) bekezdését és a 24-26. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. Az előző rendelkezés nem alkalmazható, ha a Szolgáltató biztosítja a fogyasztó számára, hogy többletköltség nélkül megtartsa a módosítás nélküli digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást, feltéve, hogy a teljesítés a módosítás nélkül is szerződésszerű marad. (373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 27. §)
  8. A jelen alpontban nem részletezett kérdésekben a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet alkalmazandó.
 15. Termékszavatosság

  Kellékszavatosság helyett a Felhasználó a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti.

  1. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Felhasználónak kell bizonyítania.
  2. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető.
  3. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

  Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 16. Jótállás
 17. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül).

  1. A jótállási határidő
   • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
   • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
   • 250 000 forint eladási ár felett három év.
  2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Felhasználó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben és a 19/2014. NGM rendeletben foglaltak szerint érvényesítheti.
  3. Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor Szolgáltató a fogyasztót (Felhasználót) tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó (Felhasználót) előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó (Felhasználót) általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.  Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti.
  4. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá eső egyes tartós fogyasztási cikkek esetén a kijavításra és cserére, illetőleg, ha a tartós fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, annak vételárának visszatérítésére a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti módon és határidőkben kerül sor.
  5. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Felhasználót a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.
  6. A 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá eső jótállás esetén az ott rögzítettek szerint érvényesítheti a fogyasztó jótállási jogait. Ha a gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint.
  7. A Felhasználó szavatossági, illetve jótállási igényét telefonon (a 06/80 254 274 telefonszámon), e-mailben (ugyfelszolgalat@libri.hu), a libri.hu weboldal Ügyfélszolgálat menüjében elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon és a Szolgáltató boltjaiban történő átvétel esetén személyesen, is bejelentheti a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a bejelentett szavatossági, illetve jótállási igényről jegyzőkönyvet vesz fel. A nem személyesen tett igénybejelentésről felvett jegyzőkönyvet a Szolgáltató a kijavított, kicserélt termékkel együtt juttatja el a Felhasználó részére.
 18. Téves ár

  A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó, 0 v. 1 Ft-os, a szokásos piaci ártól lényegesen eltérő ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak és jogi kötelmet a Szolgáltató számára nem keletkeztet.

  Akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek esetén ennek tényét külön jelöljük.

  Ha a terméknek a honlapon megjelenített Online ára bolthálózatunkban aktuális kedvezmény nélküli árával (Eredeti ár) összevetve az általános online kedvezménytől (0-15%) és a Bevezető ártól (20%) eltér, anélkül, hogy a termék tekintetében bármely kedvezmény lenne jelölve, vélelmezendő, hogy a termék ára tévesen került honlapunkon feltüntetésre. Ha valamely termék akciós értékesítésben vesz részt és a termék kedvezmény nélküli ára (Eredeti ár), az akciós kedvezmény mértéke, és a holnapunkon feltüntetett Akciós ár az akciós kedvezmény mértékétől eltérő (annál kisebb), nyilvánvalóan tévesnek tekintendő. Kérjük ilyen esetekben vásárlásuk előtt keressék meg ügyfélszolgálatunkat. 

 19. Kuponos kedvezmények

  Szolgáltató boltjaiban és/vagy webáruházában felhasználható és érvényesíthető kuponok:

  1. A százalékos kedvezményt nyújtó kuponok kedvezménye és az érintett termékért fizetendő kedvezményes ár minden esetben az Eredeti árból kerül kiszámításra, az online vagy más kedvezmény és a kupon által biztosított kedvezmény nem vonható össze. Két kedvezmény közül mindig a magasabb érvényesíthető.
  2. A vásárlás végösszegét csökkentő kuponok összege a megvásárolni kívánt termékekből összeállított kosár egyéb kedvezményekkel csökkentett fizetendő árából kerülnek levonásra.
  3. Az összeghatár eléréséhez kötött kuponok esetén a megvásárolni kívánt termékekből összeállított kosár egyéb kedvezményekkel csökkentett fizetendő végösszege a mérvadó.

  Az egyes kuponokra érvényes részletes tájékoztatást, az érintett termékek körét és a fenti szabályok alóli esetleges kivételeket az adott kuponra vonatkozó leírás és szabályzat tartalmazza.

 20. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. A weboldalon megjelentetett borítókép és termékleírás eltérése esetén a termékleírás tartalma az irányadó (azaz a termékleírás szerinti termék vásárolható meg). A termékről készült borítóképet illusztrációként és a Felhasználók pontosabb tájékoztatása érdekében jeleníti meg a Szolgáltató. Az új termékek eredeti borítóképét az adott termék kiadója/forgalmazója bocsátotta a Szolgáltató rendelkezésére.
 21. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
 22. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.libri.hu oldalon az Infomációk menü Szállítás és fizetés menüpontjában (https://www.libri.hu/cikk/fizetes_es_szallitas), az ajándékkártyákra vonatkozó feltételek a https://www.libri.hu/ajandekkartya/aloldalon olvashatóak.
 23. Korhatáros termékek

  A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18. életévet be nem töltött személy részére alkohol, valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni, tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg. Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék, valamint pornográf, szexualitást öncélúan ábrázoló, születési nemnek megfelelő önazonosságtól eltérő, nem megváltoztatását, homoszexualitást népszerűsítő, megjelenítő termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Felhasználó részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a Felhasználónak az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Felhasználó teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú, továbbá pornográf, szexualitást öncélúan ábrázoló, születési nemnek megfelelő önazonosságtól eltérő, nem megváltoztatását, homoszexualitást népszerűsítő, megjelenítő termék megrendelése esetén a Felhasználó által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Felhasználó köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Felhasználóval szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

 24. Felelősség korlátozása

  A Libri Könyvkereskedelmi Kft. nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

  • Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Felhasználót, hogy csatlakozzon a Libri.hu weboldalára, ott megrendelést adjon le.
  • Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

  Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.

IV. Egyéb rendelkezések

 1. Adatgyűjtés
 2. A Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 3. Hírlevélküldés

  A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
  A Felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott Felhasználók adatai közül.

 4. Kritikák, értékelések

  A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a Felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit, vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

 5. Ügyfélszolgálat

  Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az ugyfelszolgalat@libri.hu címen, illetve a 06-80-254-274-es telefonszámon a honlapon jelzett időpontban.

 6. Panaszügyintézés

  Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az ugyfelszolgalat@libri.hu címen, a libri.hu Ügyfélszolgálat menüjéből elérhető űrlapon keresztül, valamint a 06-80-254-274-es telefonszámon. A panaszkezelés nyelve: magyar.

 7. Obszcén kommunikáció

  A Szolgáltató fenntartja a jogot az obszcén, trágár, az emberi méltóságot sértő panaszbejelentések kivizsgálásának mellőzésére, illetve a panaszügyintézés megszakítására, amely esetben a Szolgáltató semmilyen formában sem vállal felelősséget a panaszbejelentőt a panasz kivizsgálásának elmaradása miatt ért kárért.

 8. Fogyasztóvédelem

  Amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók a területileg illetékes fővárosi és várVármegyei kormányhivatalokhoz is fordulhatnak. A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek honlapon.

 9. Békéltető testületek
  1. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
  2. Budapesti Békéltető Testület:
   Címe: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 111.
   Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.:10.
   Telefonszáma: (1) 488-2131
   E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  3. Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:
  4. Baranya Vármegyei Békéltető Testület
   Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
   Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
   Telefonszáma: (72) 507-154
   Fax száma: (72) 507-152
   Elnök: Dr. Bodnár József
   E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu
   Weboldal: https://baranyabekeltetes.hu

   Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
   Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
   Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
   Fax száma: (76) 501-538
   Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
   E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
   Weboldal: bacsbekeltetes.hu

   Békés Vármegyei Békéltető Testület
   Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
   Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
   Fax száma: (66) 324-976
   Elnök: Dr. Bagdi László
   E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu
   Weboldal: bmkik.hu

   Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
   Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
   Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 376
   Telefonszáma: (46) 501-091
   Fax száma: (46) 501-099
   Elnök: Dr. Tulipán Péter
   E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
   Weboldal: bekeltetes.borsodmegye.hu

   Budapesti Békéltető Testület
   Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
   Telefonszáma: (1) 488-2131
   Fax száma: (1) 488-2186
   Elnök: Dr. Baranovszky György
   E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

   Csongrád Vármegyei Békéltető Testület
   Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
   Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
   Elnök: Dr. Horváth Károly
   E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
   Weboldal: www.bekeltetes-csongrad.hu

   Fejér Vármegyei Békéltető Testület
   Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
   Telefonszáma: (22) 510-310
   Elnök: Dr. Vári Kovács József
   E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu
   Weboldal: bekeltetesgyor.hu

   Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
   Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
   Telefonszáma: (96) 520-217
   Fax száma: (96) 520-218
   Elnök: Dr. Bagoly Beáta
   E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
   Weboldal: bekeltetesgyor.hu

   Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
   Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15
   Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
   Fax száma: (52) 500-720
   Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
   E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
   Weboldal: hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

   Heves Vármegyei Békéltető Testület
   Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. fsz. 15.
   Levelezési címe: 3300 Eger, Pf. 440.
   Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
   Fax száma: (36) 323-615
   Elnök: Dr. Gondos István
   E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
   Weboldal: hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

   Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
   Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.  III. emelet 305.-306. szoba
   Telefonszáma: 20/373 2570
   Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
   E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
   Weboldal: jaszbekeltetes.hu

   Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
   Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. 1. em.
   Telefonszáma: (34) 513-010
   Elnök: Dr. Bures Gabriella
   E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
   Weboldal: kem-bekeltetes.hu

   Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
   Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
   Telefonszáma: (32) 520-860
   Fax száma: (32) 520-862
   Elnök: Dr. Pongó Erik
   E-mail cím: nkik@nkik.hu
   Weboldal: bekeltetes-nograd.hu, nkik.hu

   Pest Vármegyei Békéltető Testület
   Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
   Telefonszáma: (1)-792-7881
   Fax száma: (1)-792-7881
   Elnök: dr. Koncz Pál
   E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
   Weboldal: panaszrendezes.hu

   Somogy Vármegyei Békéltető Testület
   Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
   Telefonszáma: (82) 501-000
   Elnök: Dr. Csapláros Imre
   E-mail cím: skik@skik.hu
   Weboldal: skik.hu

   Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
   Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
   Telefonszáma: (42) 420-180
   Fax száma: (42) 420-180
   Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
   E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
   Weboldal: bekeltetes-szabolcs.hu

   Tolna Vármegyei Békéltető Testület
   Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
   Telefonszáma: (74) 411-661
   Fax száma: (74) 411-456
   Elnök: Mónus Gréta
   E-mail cím: kamara@tmkik.hu
   Weboldal: tmkik.hu

   Vas Vármegyei Békéltető Testület
   Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
   Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
   Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
   Telefonszáma: ((94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708
   Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
   E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
   Weboldal: vasibekelteto.hu

   Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
   Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
   Telefonszáma: (88) 814-121
   Fax száma: (88) 412-150
   Elnök: Dr. Herjavecz Klára
   E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
   Weboldal: bekeltetesveszprem.hu

   Zala Vármegyei Békéltető Testület
   Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
   Telefonszáma: (92) 550-513
   Fax száma: (92) 550-525
   Elnök: Dr. Molnár Sándor
   E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
   Weboldal: bekelteteszala.hu

 10. Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR), amely ide kattintva érhető el. A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének (ugyfelszolgalat@libri.hu) megadása mellett küldhető be panasz.

Jelen dokumentum a 2014. június 13-án eredetileg közzétett Általános Szerződéses Feltételek időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és hatályosított szövege. Az ÁSZF visszavonásig és/vagy módosításáig hatályos, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak. Az elektronikus számlázással kapcsolatos adatkezelésre a Szolgáltató mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

Jelenleg hatályos: 2023. december 21-től
2021. október 19-től
Hatályos: 2021. július 29-től
Hatályos: 2019. november 18-től
Hatályos: 2018. október 2-től
Hatályos: 2018. május 25-től
Hatályos: 2017. szeptember 21-től