Richard Dawkins

Isteni téveszme

libri könyvkiadó kft.  | 2013  | MAGYAR nyelvű  | KEMÉNYTÁBLA, VÉDŐBORÍTÓ  |  438 oldal

Dawkins tudatosan provokatív, szellemes és fölényes eleganciával megírt, a tudományos tisztesség elveit mindvégig szem előtt tartó könyve magától értetődő természetességgel, a legkülönbözőbb szakterületeken széleskörű tájékozottsággal és lenyűgöző tudással vet fel evidens alapkérdéseket és javasol rájuk a tudomány színvonalának megfelelő válaszokat. Miközben ellenállhatatlan, sokszor ironikus stílusával magával ragadja az olvasót, egyúttal rá is pirít, amiért eddig kétkedés nélkül megelégedett a konvenció által diktált tapintatos mellébeszéléssel. Az evolúció gondolatát nem egyszerűen szembesíti a vallással, hanem az ember vallásos viselkedésére, tekintélytiszteletére, erkölcsi magatartására is evolúciós magyarázatot kínál.
+ Mutass többet - Mutass kevesebbet
Utolsó ismert ár:
3 781 Ft

A termék megvásárlásával

378 pontot szerezhetSzemélyes átvétel

Ingyenes


Házhoz szállítás

14 000 Ft felett ingyenes

Kiadó libri könyvkiadó kft.
Kiadás éve2013
NyelvMAGYAR
Oldalak száma:438
BorítóKEMÉNYTÁBLA, VÉDŐBORÍTÓ
Súly744 gr
FordítóKepes János
ISBN9789633102381
Árukód2205438 / 1061089

Vásárlói értékelések, vélemények

(1 vélemény)
Esztergályos Tamás
2011. 02. 28.

Remek könyv arról, hogy tulajdonképpen hogyan is alakult ki az istenbe vetett hit, miért nem valóságos ez az emberi kitaláció, és milyen hamis tévképzeteket adott oly sokáig világunkról, életünkről.

Libri Ajánló
2011. 08. 09.

Talán szokatlan, blaszfémikus gesztusnak tűnhet, hogy karácsony táján épp egy olyan kötettel hozakodom elő, amely lényegében ízekre szedi, demisztifikálja és maradéktalanul szétzúzza az üneppel kapcsolatos keresztény tradíciókat. De mert a kötet szerzője arra buzdít, merjek ateista lenni, ne féljek az egyháztól és a vallási fanatizmustól, hanem bátran, szabadon fejtsem ki nézeteimet, nem tehetem meg, hogy hallgassak róla.

Richard Dawkins angol biológus legismertebb műve Az önző gén című munka. Bár ezt a címet már hallottam, bevallom, én magam még egyetlen korábbi művét sem olvastam, talán mert sokkal inkább a szépprózai szövegek foglalkoztatnak s így elkerülte a figyelmemet. Új kötetére is csak azért találtam rá, mert az ÉS kritikája alapján izgalmasnak tűnt és világnézete nagyjából egybecsengőnek látszott a sajátommal. Nos, mint kiderül Dawkins új könyvét arra az alaptézisre építi, miszerint a vallás nem más, mint az evolúció kulturális mellékterméke, amelytől jobb volna, ha az emberiség minél előbb megszabadulna. Ennél is fontosabb talán az a megállapítása, miszerint a vallás és az egyház ideológiájával szemben gyakorlatilag szinte tilos kritikusan viszonyulni, hiszen amint valaki bírálni próbálja az istenhitet és intézményeit, máris lesújt rá a fanatizmus kalapácsa. Azaz tulajdonképpen míg a vallásszabadság törvénybe foglalt demokratikus jog, addig ateistának lenni és a hittel szembeni érveket mefogalmazni némely kultúrában már-már bűncselekménynek számít. Dawkins arra buzdítja olvasóit, hogy merjenek kritikusak lenni a vallással.

A látszat ellenére azonban Dawkins nem csak egy átlagos ateista. Sokkal inkább felkészült szakember, aki mondandóját tudományos tapasztalatokra alapozza, s így próbálja bizonyítani hipotézisének helyességét. Azzal kezdi, hogy a különböző istenhitek gyökerét és hitelét vizsgálja. Nem tesz különbséget a kereszténység, a judaizmus vagy az iszlám közt, legfeljebb csak annyiban, hogy ő maga lévén keresztény közegbe született ezt a vallást jobban ismeri a többi hitnél. Kezdetnek az Ótestamentum Istenéről például a következőket állítja: a létező összes irodalmi mű legkellemetlenebb figurája, egy féltékenységére büszke, kicsinyes, igazságtalan, megbocsátani képtelen hatalommániás, bosszúvágyó, vérszomjas etnikai tisztogató, nőgyűlölő, homofóbiás, rasszista gyermekgyilkos, népirtó, halálosztó, megalomániás, szadomazochista, szeszélyes, rosszaindulatú zsarnok. Miután szemügyre veszi a monoteista vallások legfőbb urát, felvonultatja az Isten létezése melletti és elleni érveket. Az egyházalapítók és keresztény filozófusok ontológiai istenérveit alaposan megcáfolja, majd a Miért szinte bizonyos, hogy nincs Isten? című fejezetben tekintélyes érvrendszerrel alátámasztja, hogy Isten létezése valójában irracionális, ősi kultuszokból eredő, nagyfokú véletlenszerűséggel fejlődő és szerveződő abszurd tévedés, amely évezredek óta súlyos konfliktusokat okoz bolygónkon.

A fő érv, amellyel gyakran próbálják megdönteni Dawkins elméletét, a megtervezettség mítosza. E szerint léteznie kell egy intelligens Tervezőnek, aki olyan bonyolult formákat és szerkezetet hoz létre, mint amilyen az ember és a természet. Dawkins azonban ezzel szemben Darwin felismerését ajánlja, amely minden látszólagos tervszerűséget a természetes szelekció, azaz a kiválasztódás folyamatában lát. Szerinte ráadásul, és az az egyik legfontosabb indoka, ha Isten létezne, ez a tény azt feltételezné, hogy a legbonyolultabb lény a vilgámindenségben, egy ilyen lény azonban csak úgy jöhet létre, ha valaki korábban Őt is megalkotta.

A kötet következő fejezeteiben Dawkins a vallás, mint biológiai, idegrendszeri jelenség sajátságaival foglalkozik és arra keresi a választ, kell lennie valaminek a természetes darwini szelekcióban, amiért génjeink önkényesen kitermelték. A szerző végül rá is bukkan. Ezzel kapcsolatban az éjjeli lepkék esetét idézi fel, amelyek a Hold fénye alapján tájékozódnak, ezért olykor némelyik szerencsétlenül belerepül a gyertya lángjába, tehát a biztos halálba. A lepke eredetileg egy genetikus parancsnak tesz eleget, s a tűzbe repülés ennek a biológiai regulának egyfajta kisiklása. A vallást valami hasonló mellékterméknek tartja, egy mögöttes pszichológiai hajlam téves működésének, amely más körülmények közt hasznos , vagy valaha hasznos lehetett az emberi faj számára. Ezeket a régi, meghaladott evolúciós hasznokat vizsgálva jut el oda, hogy feltegye a kérdést, vajon a vallás miért tehetett szert olyan világi hatalomra és befolyásra, amely évezredek óta meghatározza az emberiség cselekedeteit. Folytathatnám, de nem teszem, mert Dawkins könyve sokrétű, olvasásra érdemes munka és számos meglepetést tartogat. Kedvencem a bibliakritika, ahol a szerző kimutatja, mennyire nevetséges szent könyvként és erkölcsi útmutatóként kezelni egy olyan szövegmonstrumot, amely különböző időkben keletkezett, különböző ismeretlen írástudók által, s vérgőzös, néhol ízléstelen, valamint barbár legendákból lett összefércelve.

Dawkins végül a tudomány mellett foglal állást és azt állítja, a valóság van olyan izgalmas és szép, mint bármely isteninek vélt csoda. Miközben ebbéli meggyőződését érvényre juttatja, leszámol egy sor téveszmével és ostobasággal, ugyanakkor a legnagyobb elismeréssel beszél az emberi fantázia és a művészet birodalmáról, csak éppen nem egy isteni szikra, hanem az emberi agy magasfokú képességeinek tulajdonítja. Mindössze egyetlen ellenvetésem volna gondolati építményével szemben. Nem  vagyok egészen meggyőződve róla, hogy ami ma szimpla vallási transzcendencia, mondjuk a túlvilági létezés illúziója, az holnap esetleg nem válhat tudományos igazsággá. Arról viszont sikerült meggyőznie, hogy a vallásfelekezetek egoista és gyilkos Istene kimondottan káros az emberi fajra nézve.

 

Novics János (boltvezető)

Morva Ádám
2011. 09. 28.

Remek könyv. Előszeretettel ajánlom elsősorban a vallásos vagy kételkedő embereknek.

Dr. Paár Mihály
2012. 12. 11.

Mi kell ahhoz, hogy a fehérről elhitessük, hogy fekete? A szavak megfelelő használata, és tájékozatlan olvasóközönség. Ezzel a könyvvel ismét kielégítetlen maradt számos olyan evidens kérdés, amit állítólag tárgyal a könyv. Ezekkel a kérdésekkel nagyon szerettem volna találkozni, de nem találkoztam.

Fazekas Imre
2014. 08. 31.

Az ateizmus, és a szcientizmus is egyfajta vallásos hit, az Isten-tagadás és tudományos "mindenhatóság" vallása. A kereszténység és esetenként az iszlám, vagy a buddhizmus kiüresedett vallási-egyházi formái, félreértelmezésükből adódó téves (elsősorban külsőleges) megnyilvánusásai könnyen cáfolhatónak tűnnek, azonban a hasonló valláskritikák csak a felszínt kapargatják, a mélyen rejlő tanok rétegeihez nem jutnak el. Aki a szentiratok gyakran szimbolikus nyelvezetét olvasni képes, az nem fog a "vélekedések sűrű erdejébe" bonyolódni, és a tudomány-fanatizmus áldozatává válni. Magyarországon nem kell "merni ateistának lenni", mert az oktatás és a közélet a legelvakultabb materializmussal áthatott, és mégis minden foggal-körömmel védett tudományos érv kártyavárként dől össze annak számára, aki képes rá, hogy elmélyedjen a különböző szentiratokban és kinyilatkoztatásokban (Krisztus szavaival: akinek füle van, hallja meg). Persze ehhez tényleg érteni kell, és nem különböző "elíxir klubok" szintjén - mert egy ilyen könyv legfeljebb ezekkel bonyolódhat érdemi vitába. A hasonló írásokban tetten érhető "fölényes elegancia" és "ironikus stílus" valójában gőg és cinizmus, és az elvakultság egy fajtája, hasonló a bigott és nem értő vallási fanatizmushoz, csak más megközelítéssel.


Kérjük, lépjen be az értékeléshez!

Utolsó ismert ár:
3 781 Ft

A termék megvásárlásával

378 pontot szerezhetSzemélyes átvétel

Ingyenes


Házhoz szállítás

14 000 Ft felett ingyenes

A bél-agy kapcsolatA bél-agy kapcsolat