Nagykommentár a közbeszerzési törvényhez

wolters kluwer hungary kft  | 2023  | MAGYAR nyelvű

Szerkesztői ajánló
A Nagykommentár a közbeszerzési törvényhez, a 2016-ban kiadott kommentár kibővített kiadása, és segítség mindazoknak, akik e bonyolult területen kapaszkodókat keresnek.

A Nagykommentár előzményének tekinthető a Kommentár a közbeszerzési törvényhez című kiadványunk kéziratát 2016. május 1-jén zártuk. Azóta a Kbt. átfogóan öt alkalommal és kisebb mértékben számtalanszor módosult. Az elmúlt években már kialakult a joggyakorlat néhány olyan jogintézménnyel kapcsolatosan, amelyek a Kbt. 2015-ös hatálybalépése előtt ismeretlenek voltak, és az uniós jog átvétele során kerültek a törvénybe.

A Nagykommentár különös figyelmet fordít a joggyakorlat elemzésére mindazokban az esetekben, ahol a jogintézmény ,,előzmény nélküli" - mint például az öntisztázás esetében -, vagy a már korábban is létező jogintézmény lényeges tartalmi változáson ment keresztül - mint például az üzleti titok esetében. A szerződés odaítélése után a szerződés módosításához és teljesítéséhez kapcsolódó előírások ugyancsak előzmény nélkülinek tekinthetők, ezért ezek részletes feldolgozása - leginkább az időközben keletkezett joggyakorlatra tekintettel - a kötet terjedelmének jelentős növelését indokolta. A Közbeszerzési Hatóság hivatali kezdeményezésére indult eljárások a Kbt. értelmezését kiegészítő joggyakorlatot teremtettek, amelyet a Nagykommentár részletesen feldolgoz.

A jogorvoslatban közreműködő bíróságok, ügyvédek és az eljárások szereplői, álláspontjuk indoklására a Kbt.-n túlmenően az Európai Unió jogszabályaira és az Európai Unió Bírósága joggyakorlatára is támaszkodnak. A Nagykommentár egyik legfontosabb célkitűzése volt a Kbt.-hez kapcsolható, annak akár kiindulási pontjaként is értelmezhető uniós jog ismertetése.

A bemutatott jogterület terjedelme és komplexitása meghatározta, hogy a Nagykommentár csak egy sokszerzős mű lehet. A kötet létrehozásában a szakma legkiválóbb képviselői működtek közre. A szerzők között képviselve vannak a bírói kar, a Közbeszerzési Hatóság szakmai vezetői és jogtanácsos munkatársai, a Közbeszerzési Döntőbizottság döntőbiztosai és munkatársai, egyetemi oktatók, ügyvédek, a közbeszerzés elméleti kutatói és az eljárások gyakorlati lebonyolítói. A szerzők többirányú szakmai tapasztalata, elmélyült szaktudása garancia arra, hogy az olvasó haszonnal tudja forgatni a Nagykommentárt.

(Dezső Attila)

Részletes ismertető

A Nagykommentár a közbeszerzési törvény 2015-ben történt elfogadása óta eltelt több mint öt év tapasztalatai alapján elemzi a Kbt. hatályos előírásait.

A Nagykommentár szerzői a közbeszerzési jogalkotói, jogalkalmazói oldal elismert képviselői, eljárnak, illetve tanácsaikkal segítik mind az ajánlatkérői, mind az ajánlattevői oldal szereplőit. Erre tekintettel, így együttesen hasznos segítséget nyújthatnak a több ezer ajánlatkérői szervezetnek, hogy nemcsak jogszerűen, de a számukra legelőnyösebben alakítsák ki közbeszerzési eljárásaik és szerződésük feltételrendszerét, s az eljárások eredményesen kerüljenek lefolytatásra.

A Nagykommentár célja a gazdasági szereplők, a részvételre jelentkezők, ajánlattevők támogatása, különösen azon jogintézményeknél, melyeknél a megfelelő eljárás számukra különösen releváns, például a kizáró okok, a hiánypótlás, a felvilágosítás, az öntisztázás, a szerződés teljesítése.

Külön előnye a Nagykommentárnak, hogy megosztja az olvasókkal az Európai Unió Bírósága által követett, a közbeszerzési alapelvek következetes érvényesítésén alapuló joggyakorlatot is. Az Európai Unió Bírósága ítéleteiben kifejtett érvek nemcsak a közbeszerzési eljárás egyes intézményei alkalmazását segítik iránytűként, de támpontot adnak a kivételi körök alkalmazásától kezdődően a szerződések módosításáig. Ezt annak fényében is értékelni kell, hogy az uniós támogatási források jogszerű felhasználását alátámasztja az Európai Unió Bírósága joggyakorlatának a követése.

A magyar közbeszerzési törvény számos területen kiegészített, valamint a kapcsolódó területekre is kiterjedő szabályozást ad, vonatkozik ez különösen a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokra, a szerződések teljesítésére, továbbá a szerződésmódosítások és teljesítések ellenőrzésére. A Nagykommentár szerzői részletesen elemzik ezeket a rendelkezéseket is, s bemutatják ezek joggyakorlatát, a Közbeszerzési Hatóság ellenőrzésére, s annak alapján hivatalbóli kezdeményezéseire, továbbá a Közbeszerzési Döntőbizottság által meghozott határozatokra is kitérve.

Az elmúlt években új eljárási törvények kerültek elfogadásra mind a közigazgatási, mind a bírósági peres eljárásra. A Kommentár Hatodik Része a közbeszerzési jogorvoslatot az Ákr. és a Kp., illetve a Pp. szabályozási környezetében, a Döntőbizottság, a bíróságok gyakorlatának a bemutatásával együtt tárja az olvasók elé, segítve ezzel a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti igényérvényesítést, részvételt, akár kérelmes, akár hivatalbóli eljárásokban. A meghozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti per tekintetében is hasznos tanácsokat ad az eredményes jogérvényesítéshez.

(Nagy Gizella)

Szerzők

Dr. Barabás Gergely, Dr. Bodánszky Nikolett, Dr. Cseh Tamás, Dr. Dezső Attila, Dr. Dudás Gábor, Dr. Gyulai-Schmidt Andrea, Hellné dr. Varga Anita, Dr. Hubai Ágnes, Dr. Kéri Zoltán, Dr. Kontor Eszter, Dr. Kothencz Éva, Dr. Kugler Tibor, Dr. Miklós Gyula, Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella, Dr. Németh Anita, Dr. Nyíri Szabina, Dr. Perczel Zsófia, Dr. Süvöltős András, Dr. Szeiffert Gabriella, Dr. Szterényi Sándor, Támis Norbert, Dr. Tátrai Tünde, Dr. Toma Barbara, Dr. Tosics Nóra, Dr. Varga Ágnes, Dr. Várhomoki-Molnár Márta, Dr. Virágh Norbert, Dr. Zaicsek Károly
+ Mutass többet - Mutass kevesebbet
Árinformációk
Online ár: 14 169 Ft

A termék megvásárlásával

1 416 pontot szerezhet


Azonnal letölthető

Kiadó wolters kluwer hungary kft
Kiadás éve2023
NyelvMAGYAR
Belelapozás epub mobi
Formátum EPUB MOBI
Árukód2776900 / 8151881

Vásárlói értékelések, vélemények

Kérjük, lépjen be az értékeléshez!

Árinformációk
Online ár: 14 169 Ft

A termék megvásárlásával

1 416 pontot szerezhet


Azonnal letölthető

Dr. Peter Vajkoczy: Élet és halál küszöbénDr. Peter Vajkoczy: Élet és halál küszöbén