RÁCIÓ KIADÓ (132)

Egy ember álma - Tanulmányok és esszék Mándy Ivánról

Mándy Iván a töredezettségre fókuszáló szerkesztés, az emlékek kijelölte keret miatt tipikus 20...
Eredeti ár: 3 999 Ft
Online ár: 3 799 Ft
Törzsvásárlóként:
379 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Mije lehetek én önnek? - Ambrus Zoltán és Jászai Mari levelezése, 1885

Ambrus Zoltán a XIX. század végének, a XX. század elejének egyik legjelentősebb prózaírója volt...
Eredeti ár: 4 999 Ft
Online ár: 4 749 Ft
Törzsvásárlóként:
474 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

A lírai hang túloldalai - József Attila-olvasatok

Jelen kötet József Attila életművének egyes fontos csomópontjait elsősorban nyelvi-poétikai...
Eredeti ár: 2 999 Ft
Online ár: 2 849 Ft
Törzsvásárlóként:
284 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Összeomlás, Terror, Trianon

"A trianoni békediktátum - ahogyan azt Csoóri Sándor írta - ördögi kör. Olyan, amelyet...
Eredeti ár: 5 650 Ft
Online ár: 5 367 Ft
Törzsvásárlóként:
536 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Affektív megértés - Hermeneutikai határmezsgyék az antik esztétikában, retorikában és poétikában

Az antik esztétikai, retorikai és irodalmi szövegeket tárgyaló kötet alapkérdése az, hogy az...
Eredeti ár: 2 990 Ft
Online ár: 2 840 Ft
Törzsvásárlóként:
284 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Populus, plebs, rusticus - Szabó István "harmadik utas" társadalomtörténete

A monográfia három fő szempontból elemzi Szabó István (1898-1969), az országosan ismert debreceni...
Eredeti ár: 4 999 Ft
Online ár: 4 749 Ft
Törzsvásárlóként:
474 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

A Hunyadi-per - A mítoszok valósága és a valóság mítoszai párbeszédben

A Hunyadi-per elsősorban Hunyadi János etnikai és társadalmi eredetéről, hadvezéri és államférfiúi...
Eredeti ár: 4 999 Ft
Online ár: 4 749 Ft
Törzsvásárlóként:
474 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Az örökség terhe - Arany László élete és munkássága

Arany László (1844-1898) nem mindennapi örökséget kapott útravalóul: Arany János fiaként a magyar...
Eredeti ár: 3 500 Ft
Online ár: 3 325 Ft
Törzsvásárlóként:
332 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

"Salakos szesz, tölcsérrel és szűrőpapírral" - Tanulmányok a Babits kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről

"Kétféle jó klasszikus-kiadást képzelhetek. Egyiket a tudománynak. Másikat a művelt...
Eredeti ár: 3 250 Ft
Online ár: 3 087 Ft
Törzsvásárlóként:
308 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Jeltelen felhők között - Fejezetek a 20-21. század költészetének alakulástörténetéből

A kötet a modern magyar költészet mintegy száz évet átfogó, Kosztolányitól Borbély Szilárdig...
Eredeti ár: 3 500 Ft
Online ár: 3 325 Ft
Törzsvásárlóként:
332 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Dokumentumok a Nemzeti Színház belső életének első évtizedéből - Bajza József színigazgatói működése - Kritikai kiadás

Jelen kritikai kiadás egy új intézménytörténeti kutatást szeretne megalapozni: olyan kéziratos...
Eredeti ár: 5 799 Ft
Online ár: 5 509 Ft
Törzsvásárlóként:
550 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

A történelem diskurzusa - Bevezetés a 20. századi történetírás történetébe és elméletébe

A kötet historiográfiát hallgató egyetemisták számára másfél évtizede tartott előadások megrostált...
Eredeti ár: 4 499 Ft
Online ár: 4 274 Ft
Törzsvásárlóként:
427 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

A szürrealizmus története a magyar irodalmi mezőben

A szürrealisták az emberi pszichét tekintették az utolsó felfedezetlen kontinensnek, és úgy...
Eredeti ár: 3 500 Ft
Online ár: 3 325 Ft
Törzsvásárlóként:
332 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Tükörképtelenség - Bram Stoker Drakula című regényének újraértelmezési lehetőségei a kortárs vámpírfilmekben

A vámpírfilmek alakulástörténetében a hagyománykövető darabok mellett folyamatosan jelen vannak a...
Eredeti ár: 3 250 Ft
Online ár: 3 087 Ft
Törzsvásárlóként:
308 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

A hangzatkától a szonettkoszig - A magyar szonett történetéről és nagy pillanatairól

A magyar nyelvű szonettek kialakulásáról, történetéről nem lehet úgy beszélni, hogy ne tekintenénk...
Eredeti ár: 3 125 Ft
Online ár: 2 969 Ft
Törzsvásárlóként:
296 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Klasszikus és modern republikanizmusok - Eszmetörténeti tanulmányok

A klasszikus republikanizmus az euroatlanti kultúra jelentős, az antikvitásban és annak humanista...
Eredeti ár: 3 250 Ft
Online ár: 3 087 Ft
Törzsvásárlóként:
308 pont
Szállítás: 1-3 munkanap,
utolsó példányok

A helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ története 1980-2020

A Nyugat felé nyitó Kádár-rendszer külpolitikájában a finn-magyar kapcsolatok fejlesztése kiemelt...
Eredeti ár: 4 499 Ft
Online ár: 4 274 Ft
Törzsvásárlóként:
427 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Kinkin szenszei álmától a jó és rossz lelkek küzdelméig - Három edói kibjósi a XVIII. század végi Japánból

A kora újkori Japán (1603-1868) fővárosának, Edónak (a mai Tokiónak) egy különleges, képregény...
Eredeti ár: 4 990 Ft
Online ár: 4 740 Ft
Törzsvásárlóként:
474 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Hallgatag hangolások - Nyelvi események - irodalom - antropológia

Ez a kötet a nyelvi eseményszerűséget és annak irodalmi vonatkozásait a hangoltság komplexuma...
Eredeti ár: 3 750 Ft
Online ár: 3 562 Ft
Törzsvásárlóként:
356 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Alszik még, elnök úr? - Válogatott tanulmányok 2013-2020

"Az elnök megnyitotta az ülést, és elaludt. A fölolvasó oda sem ért az asztalhoz, s az elnök...
Eredeti ár: 3 750 Ft
Online ár: 3 562 Ft
Törzsvásárlóként:
356 pont
Szállítás: 1-3 munkanap,
utolsó példányok

Az Aba-Novák dosszié - Szöveggyűjtemény Aba-Novák Vilmos és Székesfehérvár kapcsolatáról

Magyarországon pártpolitikainak tűnő értékrendi törésvonalak mentén gyökeresen eltérően...
Eredeti ár: 3 750 Ft
Online ár: 3 562 Ft
Törzsvásárlóként:
356 pont
Szállítás: 1-3 munkanap,
utolsó példányok

Irodalmi elbeszélés és morális ítélet

A történetek megértése első lépésben többnyire morális megközelítésen alapul. Ennek során a...
Eredeti ár: 2 999 Ft
Online ár: 2 849 Ft
Törzsvásárlóként:
284 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Szendrey Júlia irodalmi pályafutása - Társadalomtörténeti kontextusok

Szendrey Júlia életművét saját imázsa takarja el: írásainak jelentős része kiadatlan maradt...
Eredeti ár: 3 500 Ft
Online ár: 3 325 Ft
Törzsvásárlóként:
332 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

A világirodalom kalandos útjain - Nyomolvasás, irodalmi térképrajzolás

Az irodalomoktatás öröktől fogva tartó, feltehetőleg megnyugtató módon sohasem megválaszolható...
Eredeti ár: 3 250 Ft
Online ár: 3 087 Ft
Törzsvásárlóként:
308 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Klebelsberg-Kornis-Hóman - A két világháború közötti kultúrpolitikusok székesfehérvári szobrai

"Hazánkat a vesztes első világháborút lezáró trianoni békeszerződés kilátástalan helyzetbe...
Eredeti ár: 4 500 Ft
Online ár: 4 275 Ft
Törzsvásárlóként:
427 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Magyar-zsidó identitásminták II. - Egyéni és kollektív önmeghatározások

A zsidók önmeghatározásának egyik típusa szerint azok a zsidók, akik istenfélők, az epikureus és...
Eredeti ár: 3 750 Ft
Online ár: 3 562 Ft
Törzsvásárlóként:
356 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

A román reformáció - Egy 16-17. századi magyar-román kulturális és irodalmi transzferjelenség

A 16. század végére minden készen állt arra, hogy a reformáció az erdélyi románok körében is...
Eredeti ár: 3 750 Ft
Online ár: 3 562 Ft
Törzsvásárlóként:
356 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Képek költői - költői képek - A szöveg és a vizuális tartalom kapcsolata reformkori verseinkben

"Ebben a könyvben olyan témát vizsgáltam, amely egyrészt nagyon kézenfekvő a kérdésfelvetések...
Eredeti ár: 2 750 Ft
Online ár: 2 612 Ft
Törzsvásárlóként:
261 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Példás asszonyok - Női szerepek változása a protestáns halotti beszédek tükrében (1711-1825)

Kik voltak a "példás asszonyok"? Mely tulajdonságok és tevékenységek emelhettek egy nőt a...
Eredeti ár: 3 499 Ft
Online ár: 3 324 Ft
Törzsvásárlóként:
332 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

A Kalota partján

A Vincze Géza (1889-1964) A Kalota partján című kötete hosszú ideig kiadásra várt a Duna-melléki...
Eredeti ár: 1 875 Ft
Online ár: 1 781 Ft
Törzsvásárlóként:
178 pont
Szállítás: 1-3 munkanap,
utolsó példányok

Zsidó dráma, színház és identitás

A kötet a zsidó dráma és színház történetét az identitás szempontjából vizsgálja olyan...
Eredeti ár: 3 750 Ft
Online ár: 3 562 Ft
Törzsvásárlóként:
356 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Hóman Bálint és népbírósági pere

Hóman Bálint 1946-os népbírósági perének 2015-ös újratárgyalása kapcsán szokatlan hevességgel...
Eredeti ár: 4 999 Ft
Online ár: 4 749 Ft
Törzsvásárlóként:
474 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Sebastian Kurz - Az életrajz

"Sebastian Kurz kivételes jelenség az európai politikában. Ő a lehető legfiatalabb európai...
Eredeti ár: 2 790 Ft
Online ár: 2 650 Ft
Törzsvásárlóként:
265 pont
Szállítás: 1-3 munkanap,
utolsó példányok

Menedékhely - A kutatáshoz és oktatáshoz való jogról és más írások

""A hívás - mégpedig minden egyes hívás, amennyiben hívás - magában foglalja azt a...
Eredeti ár: 2 490 Ft
Online ár: 2 365 Ft
Törzsvásárlóként:
236 pont
Szállítás: 1-3 munkanap,
utolsó példányok

Magyar-zsidó identitásminták

A könyv két kivételes teljesítményű magyar-zsidó tudós, Alexander Bernát filozófus (1850-1927) és...
Eredeti ár: 3 250 Ft
Online ár: 3 087 Ft
Törzsvásárlóként:
308 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Műfaj és közeg - hatás és jelentés - Jókai Mór és a későromantikus magyar próza

"Amennyiben a romantikával kezdődő irodalom mediális szempontból a tömegméretekben terjesztett...
Eredeti ár: 2 850 Ft
Online ár: 2 707 Ft
Törzsvásárlóként:
270 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Kultusz és felejtés - Lévay József irodalmi és társadalmi státusza

Az irodalomtörténet-írás Lévay Józsefet az "Arany-kör", az "irodalmi...
Eredeti ár: 2 750 Ft
Online ár: 2 612 Ft
Törzsvásárlóként:
261 pont
Szállítás: 1-3 munkanap,
utolsó példányok

"Égő szövétnek" - Filológiai Zrínyi-kalászat

CSILLAG ISTVÁN (1967, Budapest) irodalomtörténész, szerkesztő 1989 óta több mint egy tucat...
Eredeti ár: 2 625 Ft
Online ár: 2 494 Ft
Törzsvásárlóként:
249 pont
Szállítás: 1-3 munkanap,
utolsó példányok

Kazinczy Ferenc és az ortológusok - Árnyak és alakok az 1810-es évek nyelvújítási mozgalmában

Hogyan is tanultuk az iskolában? A magyar nyelvújítás leghevesebb vitái a 19. század elején...
Eredeti ár: 2 750 Ft
Online ár: 2 612 Ft
Törzsvásárlóként:
261 pont
Szállítás: 1-3 munkanap

Antikvár könyv - Milyen a nyár Amherstben - Esszék, tanulmányok, források

A kötet tanulmányai, esszéi a leíró szövegközlés és a megértő olvasás találkozását mutatják meg...
Online ár: 2 185 Ft
Törzsvásárlóként:
218 pont
Szállítás: 2-4 munkanap
1 2 3 4
Böngészés

Események

H K Sz Cs P Sz V
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
ChatBot