• Német zsidó családba született Prágában. Domináns, erőszakos apjától rettegett, félelmeinek és szorongásának egy, az apjának címzett – több mint 100 oldalas – levélben adott hangot. A szöveg Levél apámhoz címmel magyarul is megjelent 2003-ban.
  • Jogi diplomát szerzett, innentől kezdve egész életében irodistaként dolgozott. A hivatali világ átláthatatlan folyamatainak abszurditása a kafkai stílus visszatérő motívuma.
  • Harmincas éveitől kezdve egyre többet betegeskedett, több szanatóriumot is megjárt. 1924-ben, mindössze 40 évesen halt meg tuberkulózis következtében. Mivel a torkát kínzó fájdalom miatt nem tudott enni, gyakorlatilag éhen halt.
  • Betegsége súlyosbodásakor megkérte legjobb barátját, Max Brodot, hogy halála után minden kéziratát égesse el. Szerencsére Brod nem teljesítette Kafka utolsó kívánságát, saját kiegészítéseivel megjelentette azokat. Így maradhatott fenn többek között a szerző két meghatározó regénye, A per és A kastély.